معلم دهکده
کانال: 20
ژانر: مجموعه خارجی
زمان پخش: -621-01-0-109 03:25:44
مدت:
حجم فایل: 32 مگابایت
شماره مدیا: 1144
توضیحات: تعداد dvd هشت حلقه
روز آمد
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 1:40:22-09
حجم فایل: 4710.4 مگابایت
شماره مدیا: 101131594
توضیحات: اصول مذاکره
خسته نباشید
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:28:26-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101123262
توضیحات: آموزش خلبانی جنگنده
گزینه جوان
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:59:06-00
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101120422
توضیحات: روشها و الگوهای ریاضی
یک فنجان سلامت
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:57:04-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101119002
توضیحات: طب سنتی
نما دو
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:11:00-08
حجم فایل: 320.5 مگابایت
شماره مدیا: 101119000
توضیحات: در مورد سریال کیمیا
ریحانه
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:42:29-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101118988
توضیحات:
کودک
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:55:45-24
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101118975
توضیحات:
الکی1
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:47:52-02
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101118921
توضیحات:
فروپاشی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 1:34:28-22
حجم فایل: 4403.2 مگابایت
شماره مدیا: 101117961
توضیحات:
دهکده حیوانات
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:20:47-10
حجم فایل: 977.1 مگابایت
شماره مدیا: 101117609
توضیحات: ق 18
کودک
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:23:09-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101117144
توضیحات: سنجد و گروه نیبا
نه دستی نه پایی نه غصه ای
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:36:05-13
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101116366
توضیحات:
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت:
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 0
توضیحات:
انسان و طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:43:52-21
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101262012
توضیحات: مستند ایرانی
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:19:25-22
حجم فایل: 525.9 مگابایت
شماره مدیا: 101274276
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 92
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:15:34-05
حجم فایل: 421.4 مگابایت
شماره مدیا: 101274656
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 93
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:18:37-03
حجم فایل: 504 مگابایت
شماره مدیا: 101274874
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 96
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:24:09-07
حجم فایل: 653.9 مگابایت
شماره مدیا: 101275935
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 97
بلعیده شدن به وسیله سیاه چاله
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:57:27-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101312500
توضیحات:
گیاهان بدرفتار
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:40:37-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101288688
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:17:48-03
حجم فایل: 481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101287601
توضیحات: کلام آیت الله طالقانی در مورد اعجاز قرآن ؛ ق 4
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:27:31-21
حجم فایل: 745.2 مگابایت
شماره مدیا: 101281437
توضیحات: کلام آیت الله امامی کاشانی دی ماه 1360 ؛ ق 1
صفیر انس
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:07:31-10
حجم فایل: 203.7 مگابایت
شماره مدیا: 101280974
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:14:52-20
حجم فایل: 402.7 مگابایت
شماره مدیا: 101280966
توضیحات: کلام آیت الله مکارم در مورد جهان هستی مرداد 1365 ؛ ق 2
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:42:10-00
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101275945
توضیحات: ق 7
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:24:53-11
حجم فایل: 673.8 مگابایت
شماره مدیا: 101271578
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 89
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:51:06-14
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269967
توضیحات: ق 5 ؛ رستگاران
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:22:55-02
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269849
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 87
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:10:36-04
حجم فایل: 498.3 مگابایت
شماره مدیا: 101268338
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 83
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:27:47-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101268320
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 81
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:26:27-03
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101268272
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 80
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:29:42-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101268132
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 79
لئونارد داوینچی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:47:33-23
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101268107
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:50:03-04
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267900
توضیحات: ق 4
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:24:05-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101267778
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 82
لئونارد داوینچی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:42:27-03
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267770
توضیحات:
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:50:13-16
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267731
توضیحات: ق 3
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:50:10-07
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267523
توضیحات: ق 2
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:28:36-03
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267495
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 78
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:12:56-03
حجم فایل: 608.1 مگابایت
شماره مدیا: 101267449
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 77
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:28:23-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101267423
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 76
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:30:37-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267401
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 75
آخر الزمان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:50:03-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101262121
توضیحات: ق 1
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:30:18-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262111
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 74
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:29:19-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101262087
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 73
شگفتی های منظومه شمسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:55:15-18
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101262079
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:30:56-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262060
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 72
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:41:50-02
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101262048
توضیحات: بررسی قانون اساسی ، ق 71
لمس حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:50:31-23
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101261962
توضیحات:
زمین سیاره شگفت انگیز
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:48:45-14
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101258825
توضیحات: چمن زارها
زندگی پستانداران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:49:00-14
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101258751
توضیحات: گوشت خواران
جشنواره مستند
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 1:04:47-21
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101312873
توضیحات: روزی عمو یدالله و همسرش
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:27:00-17
حجم فایل: 730.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312866
توضیحات:
گنجینه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:34:02-14
حجم فایل: 921.2 مگابایت
شماره مدیا: 101312863
توضیحات: مستند آیین پری خوانی کارگردان : حسین محجوب
بی راهه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:31:12-19
حجم فایل: 844.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312852
توضیحات:
در خطر انقراض
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:24:25-17
حجم فایل: 660.9 مگابایت
شماره مدیا: 101312748
توضیحات:
قلمرو حیوانات
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:22:36-07
حجم فایل: 611.5 مگابایت
شماره مدیا: 101312719
توضیحات:
آفتاب نهان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:25:52-15
حجم فایل: 700.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312711
توضیحات: کشاورزی هسته ای ؛ ق 1
تاریخچه شهر آورد
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 05:27:37
مدت: 0:30:03-02
حجم فایل: 813.1 مگابایت
شماره مدیا: 101312709
توضیحات: