طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 10:30:00
مدت: 0:48:47-07
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212633
توضیحات:
فتح قله دائولاگیری
کانال: شبکه 3
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 10:30:00
مدت: 0:22:59-24
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211816
توضیحات: مستند
فرزندم غذا نمی خورد
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 06:30:00
مدت: 0:32:56-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212641
توضیحات:
مهد کودک خانم زرافه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 06:00:00
مدت: 0:11:15-00
حجم فایل: 528.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212375
توضیحات: گل
مستند 2
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 05:30:00
مدت: 0:11:36-15
حجم فایل: 545.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212637
توضیحات: سیاره زمین
نیمه پنهان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 04:30:00
مدت: 0:28:34-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212643
توضیحات: محمود کاوه به روایت فاطمه عماد السلطانی
صعود بزرگ
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 04:30:00
مدت: 0:43:22-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211812
توضیحات: صخره نوردی
فرماندهان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 04:00:00
مدت: 0:25:58-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212639
توضیحات: شهید کاظم نجفی رستگار ؛ فرمانده لشکر 10 سید الشهدا
رویای بازگشت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 03:45:00
مدت: 0:40:07-10
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211808
توضیحات: بدون موضوع
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 03:15:00
مدت: 0:20:08-09
حجم فایل: 946.9 مگابایت
شماره مدیا: 101212335
توضیحات:
پایش
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 02:50:00
مدت: 0:47:59-17
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212062
توضیحات: گفتگو با دکتر سید حسین قاضی زاده هاشمی
هوش برتر
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 1:02:51-24
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212487
توضیحات: صدا سینک نیست
خانه پوشالی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 1:24:32-03
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212485
توضیحات: بدون موضوع
روزنه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:44:23-11
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212337
توضیحات: زیستگاه پاندا
معصومیت از دست رفته
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:44:39-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212092
توضیحات: ق 11
چرخه حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:46:03-20
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212089
توضیحات:
گفتگوی خبری
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-28 02:15:00
مدت: 0:43:18-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212331
توضیحات: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
سرزمین بشارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 02:00:00
مدت: 0:28:25-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212084
توضیحات: نهضت علمی دینی درجبل عامل
گزارش ورزشی
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 02:00:00
مدت: 1:18:20-11
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212057
توضیحات: لیگ اسپانیا - رئال مادرید ، لژیاورشو
گزارش ورزشی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 1:36:04-11
حجم فایل: 4505.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212477
توضیحات: یونتوس - لیون