فانوس
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 19:00:00
مدت: 0:12:02-05
حجم فایل: 565.7 مگابایت
شماره مدیا: 101211914
توضیحات:
فوتبال برتر 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-24 19:00:00
مدت: 2:30:55-12
حجم فایل: 7065.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210393
توضیحات: سیاه جامگان - استقلال تهران
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 18:30:00
مدت: 0:12:51-02
حجم فایل: 604.3 مگابایت
شماره مدیا: 101211910
توضیحات:
نماز جمعه قم
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 18:30:00
مدت: 0:38:13-07
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211833
توضیحات: آیت الله حسینی بوشهری
کنکور یک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 18:30:00
مدت: 0:28:48-15
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210370
توضیحات: مشاوره تحصیلی مهندس سلطلن زاده - عربی استاد ایاد فیلی
مسیر موفقیت
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 18:20:00
مدت: 0:33:03-24
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101210355
توضیحات: زیست شناسی
از خانه تا بارگاه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 18:00:00
مدت: 0:07:52-24
حجم فایل: 370.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210860
توضیحات: ق 1 بار الاغ و سنگ طلا
داستان تهران
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 17:30:00
مدت: 0:44:04-22
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211887
توضیحات: ق 1 ؛ تاریخچه نام تهران
کمی دور کمی نزدیک
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 17:30:00
مدت: 0:22:58-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211830
توضیحات: رویارویی با مشکلات در زندگی طبیعی است
سیمای آبادی
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 17:00:00
مدت: 0:15:52-22
حجم فایل: 746.7 مگابایت
شماره مدیا: 101210329
توضیحات: خاک ورزی حفاظتی
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 4
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-24 16:30:00
مدت: 0:26:06-18
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211884
توضیحات: ق 1 فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت حجت الاسلام فاطمی نیا
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-24 16:30:00
مدت: 0:36:59-24
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211825
توضیحات: حجت الاسلام عالی
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 16:20:00
مدت: 0:09:46-20
حجم فایل: 459.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211827
توضیحات: آغاز طرح سر شماری نفوس و مسکن
سمت خدا
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 15:40:00
مدت: 0:52:04-24
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210340
توضیحات: سیره تربیتی انبیای الهی در قرآن کریم - حضرت هود ع
خانواده یک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 15:35:00
مدت: 1:06:50-17
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210319
توضیحات: آشپزی آقای نمازی - کار هنری خانم نشاط - گفتگو با خانم بهرامی -
بهونه
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 15:10:00
مدت: 0:25:31-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210317
توضیحات: تهیه رب پلوی شیرازی
باتغ وحش خیابان 64
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 14:30:00
مدت: 0:10:51-14
حجم فایل: 510.7 مگابایت
شماره مدیا: 101210850
توضیحات: کارتون
شهر قصه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 14:15:00
مدت: 0:09:33-08
حجم فایل: 449.3 مگابایت
شماره مدیا: 101210848
توضیحات: خطر بخیر گذشت
همگام با ورزش
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-24 14:10:00
مدت: 0:34:10-20
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210308
توضیحات: تنیس روی میز برترین های کشور
حبیب دلها
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 14:00:00
مدت: 0:20:23-07
حجم فایل: 958.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211161
توضیحات: شهید حبیب لک زائی
پنی پوپو و رزماری
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 14:00:00
مدت: 0:12:03-06
حجم فایل: 566.3 مگابایت
شماره مدیا: 101210844
توضیحات: برگ ریزان
خیمه عشق
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 13:30:00
مدت: 0:20:28-05
حجم فایل: 962.7 مگابایت
شماره مدیا: 101211159
توضیحات: ق 3
حرف حساب
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 13:00:00
مدت: 0:48:08-16
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210300
توضیحات: دکتر هادی معتمدی
نقاشی نقاشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 12:45:00
مدت: 0:11:25-11
حجم فایل: 537 مگابایت
شماره مدیا: 101210832
توضیحات: خردسال
استودیو ورزش 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-24 12:30:00
مدت: 2:37:59-03
حجم فایل: 7475.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211467
توضیحات: گفتگو
طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-24 12:30:00
مدت: 0:51:58-20
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211156
توضیحات:
آفتابگردون
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 12:30:00
مدت: 0:08:23-19
حجم فایل: 394.5 مگابایت
شماره مدیا: 101210830
توضیحات: برنامه کودک
قصه های کهن
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-24 12:10:00
مدت: 0:21:55-14
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211153
توضیحات: دوستی
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 11:50:00
مدت: 0:32:48-02
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101210290
توضیحات: حجت الاسلام رفیعی
ایوان بهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 11:30:00
مدت: 0:33:06-15
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211145
توضیحات: حجت الاسلام انصاریان ؛ شناخت ذکر
حالا خورشید
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 11:05:00
مدت: 1:53:29-02
حجم فایل: 5324.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210286
توضیحات: بدون موضوع
سازه های عجیب
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 11:00:00
مدت: 0:22:19-05
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211139
توضیحات: اسکله بندرگاه بریستول
میراث مرثیه
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 10:55:00
مدت: 0:49:46-05
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210276
توضیحات: حاج شاه حسین بهاری
فتح قله دائولاگیری
کانال: شبکه 3
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 10:20:00
مدت: 0:26:17-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210252
توضیحات: مستند ایرانی کوهنوردی
صعود بزرگ
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 10:15:00
مدت: 0:35:44-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210250
توضیحات: مستند خارجی
زلال سخن
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-24 09:40:00
مدت: 0:38:55-05
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210247
توضیحات: حجت الاسلام میرباقری
خانه
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 09:30:00
مدت: 1:31:06-15
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211134
توضیحات:
ماما نزیهه
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 04:00:00
مدت: 0:37:36-15
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211131
توضیحات:
نیمه پنهان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 03:05:00
مدت: 0:32:43-07
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211040
توضیحات: شهید محمد عبادیان به روایت قدسیه بهرامی
این شبها
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 02:40:00
مدت: 1:19:00-00
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210652
توضیحات: حجت الاسلام عابدی
سینمای عصرما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 02:30:00
مدت: 0:50:54-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211283
توضیحات:
تله تئاتر
کانال: شبکه 4
ژانر: تله تئاتر
زمان پخش: 1395-07-24 02:30:00
مدت: 0:48:38-08
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211243
توضیحات: نامه ای به خدا
سازه های عجیب
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 02:30:00
مدت: 0:22:26-10
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101211042
توضیحات: آثار معماری سنگی انگلیس stonehenge
سرزمین سرخس ها
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-24 02:30:00
مدت: 1:46:48-03
حجم فایل: 5017.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210641
توضیحات: سینمایی ژاپنی
چند درجه
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 02:30:00
مدت: 0:31:33-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210198
توضیحات: بدون موضوع
نور هدایت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 02:00:00
مدت: 0:28:14-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211281
توضیحات:
دلداگان حسینی
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 02:00:00
مدت: 0:29:54-08
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211241
توضیحات: هیئت متوسلین به ائمه در انگلیس
هفت 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 01:52:00
مدت: 2:35:36-00
حجم فایل: 7270.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210587
توضیحات: داریوش ارجمند
گشت ویژه
کانال: شبکه 1
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-24 01:45:00
مدت: 0:51:55-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210189
توضیحات: قسمت آخر
گزارش ورزشی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 1:45:54-00
حجم فایل: 5017.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211683
توضیحات: دورتموند - هرتابرلین
تاریخ صنعت خودرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 0:25:51-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211279
توضیحات:
همپای کاروان
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 0:21:03-14
حجم فایل: 990.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211239
توضیحات: ق 11 , فتح خون
از آسمان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 0:29:43-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211046
توضیحات: امیر علی محمدیان
آنسوی دیوار
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 0:56:19-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210562
توضیحات: بدون موضوع
هوش برتر
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-24 01:30:00
مدت: 1:04:31-03
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101210560
توضیحات: صدا سینک نیست
اشک گل
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 01:00:00
مدت: 0:24:32-21
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211277
توضیحات:
رخنه
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-24 01:00:00
مدت: 0:44:42-00
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211017
توضیحات: ق 4
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-24 00:50:00
مدت: 0:32:12-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211044
توضیحات: حجت الاسلام انصاریان
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-24 00:30:00
مدت: 0:27:29-08
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211275
توضیحات:
آسمان شب
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-24 00:30:00
مدت: 0:44:05-13
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211237
توضیحات: ق 1 ؛ سری جدید ؛ مهدی صارمی فر و محمد جواد ترابی
من بچه هامو می خوام 2
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-24 00:30:00
مدت: 1:38:03-15
حجم فایل: 4608 مگابایت
شماره مدیا: 101210182
توضیحات: سینمایی خارجی
مرثیه در هند
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-24 00:15:00
مدت: 0:27:15-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211048
توضیحات: ق 5
سجاده آتش
کانال: شبکه افق
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-07-24 00:00:00
مدت: 1:25:40-00
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210517
توضیحات: سینمایی ایرانی
میراث مرثیه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 23:30:00
مدت: 0:51:23-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211273
توضیحات:
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-23 23:30:00
مدت: 0:50:04-20
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211235
توضیحات: شب دهم ؛ ق 5
اعجوبه های طبیعت
کانال: شبکه نسیم
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 23:30:00
مدت: 0:23:34-07
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210502
توضیحات: یخ
ادب حضور
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 23:30:00
مدت: 0:20:16-06
حجم فایل: 952.7 مگابایت
شماره مدیا: 101210178
توضیحات: هیئت میثاق با شهدا - دانشگاه امام صادق ع
نیروی حرکتی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 23:00:00
مدت: 0:23:14-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211271
توضیحات:
حسین سیدالشهداء
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 23:00:00
مدت: 0:41:14-22
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210485
توضیحات: ق 13
تکیه نسیم
کانال: شبکه نسیم
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 23:00:00
مدت: 0:10:50-24
حجم فایل: 510.1 مگابایت
شماره مدیا: 101210483
توضیحات: مهدی فضل الهی
ولی قولش نه
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 23:00:00
مدت: 1:12:09-17
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210176
توضیحات: محمد دلاوری
خط سوم
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 22:55:00
مدت: 0:49:05-04
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210477
توضیحات: آقای عرب نژاد
گزارش روز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 22:45:00
مدت: 0:05:13-18
حجم فایل: 245.7 مگابایت
شماره مدیا: 101210460
توضیحات: عزاداری امام حسین ع
هنر نامه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:45:02-03
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211233
توضیحات: نمایشگاه مرادیان نژاد ؛ گالری ات بین ؛ مجسمه های پریا صحیحی ؛ پوسترهای علی وزیریان ؛ گالری لاله ؛ دانشگاه الزهرا
بچه های خانواده من
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 1:32:04-05
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211052
توضیحات:
ماری کوری
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:41:18-10
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211023
توضیحات: ق 5
روز رفتن
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:52:43-02
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210993
توضیحات: ق 1
سربداران
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:37:56-10
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210836
توضیحات: ق 1
اتاق سحر آمیز
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:09:36-05
حجم فایل: 451.3 مگابایت
شماره مدیا: 101210457
توضیحات: کارتون
شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 22:30:00
مدت: 0:15:55-17
حجم فایل: 749 مگابایت
شماره مدیا: 101210451
توضیحات: کتابخوانی محرمی