توپ و تور 2 عدد دی وی دی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 18:30:00
مدت: 2:19:47-02
حجم فایل: 6553.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212393
توضیحات: والیبال پیکان -شهرداری ارومیه
مسیر موفقیت
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 18:00:00
مدت: 0:32:48-18
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212391
توضیحات: مشاوره آموزشی علی رضوانی
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-28 16:30:00
مدت: 0:36:58-18
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212625
توضیحات: حجت الاسلام عالی
آبرومندان تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 16:25:00
مدت: 0:13:10-08
حجم فایل: 619.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211901
توضیحات: ق 5
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 16:20:00
مدت: 0:08:57-16
حجم فایل: 421.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212623
توضیحات: همایش آشنایی با علوم و فناوری
خانواده یک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 16:00:00
مدت: 1:07:56-20
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211897
توضیحات: آشپزی خانم مقدم - سینا میرزایی -
تله تئاتر
کانال: شبکه 4
ژانر: تله تئاتر
زمان پخش: 1395-07-28 15:30:00
مدت: 0:38:17-08
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212541
توضیحات: من آمدم
بهونه
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 14:50:00
مدت: 0:19:08-24
حجم فایل: 900.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211893
توضیحات: تهیه رشته قیمه بالا خراسانی
تاریخ به روایت تصویر
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 14:30:00
مدت: 0:24:06-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212539
توضیحات:
شهر قصه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 14:15:00
مدت: 0:10:36-18
حجم فایل: 498.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212385
توضیحات: آسیاب بچرخ
ورزش شروعی دوباره
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 14:05:00
مدت: 0:31:44-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101211882
توضیحات: نهمین دوره کوهپیمایی همسران شاهد - قم
پنی پوپو و رزماری
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 14:00:00
مدت: 0:12:23-01
حجم فایل: 582.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212383
توضیحات: تغییر قیافه
خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 13:30:00
مدت: 0:54:54-19
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212629
توضیحات:
ماجراهای اطلسی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 13:30:00
مدت: 0:08:32-24
حجم فایل: 401.9 مگابایت
شماره مدیا: 101212379
توضیحات: کارتون
حرف حساب
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 13:00:00
مدت: 0:42:49-03
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211853
توضیحات: بدون موضوع
نقاشی نقاشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 12:45:00
مدت: 0:11:17-13
حجم فایل: 530.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212373
توضیحات: خردسال
کودک و خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 12:30:00
مدت: 0:27:21-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212635
توضیحات:
آفتابگردون
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 12:30:00
مدت: 0:08:43-04
حجم فایل: 409.9 مگابایت
شماره مدیا: 101212371
توضیحات: برنامه کودک
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-28 11:50:00
مدت: 0:26:55-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211841
توضیحات: حجت الاسلام رفیعی
حالا خورشید
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 11:00:00
مدت: 1:59:41-22
حجم فایل: 5632 مگابایت
شماره مدیا: 101211818
توضیحات: بدون موضوع