طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 10:30:00
مدت: 0:48:47-07
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212633
توضیحات:
فتح قله دائولاگیری
کانال: شبکه 3
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 10:30:00
مدت: 0:22:59-24
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211816
توضیحات: مستند
فرزندم غذا نمی خورد
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 06:30:00
مدت: 0:32:56-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212641
توضیحات:
مهد کودک خانم زرافه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-28 06:00:00
مدت: 0:11:15-00
حجم فایل: 528.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212375
توضیحات: گل
مستند 2
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 05:30:00
مدت: 0:11:36-15
حجم فایل: 545.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212637
توضیحات: سیاره زمین
نیمه پنهان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 04:30:00
مدت: 0:28:34-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212643
توضیحات: محمود کاوه به روایت فاطمه عماد السلطانی
صعود بزرگ
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 04:30:00
مدت: 0:43:22-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101211812
توضیحات: صخره نوردی
فرماندهان
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 04:00:00
مدت: 0:25:58-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212639
توضیحات: شهید کاظم نجفی رستگار ؛ فرمانده لشکر 10 سید الشهدا
رویای بازگشت
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 03:45:00
مدت: 0:40:07-10
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211808
توضیحات: بدون موضوع
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 03:15:00
مدت: 0:20:08-09
حجم فایل: 946.9 مگابایت
شماره مدیا: 101212335
توضیحات:
پایش
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 02:50:00
مدت: 0:47:59-17
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212062
توضیحات: گفتگو با دکتر سید حسین قاضی زاده هاشمی
هوش برتر
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 1:02:51-24
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212487
توضیحات: صدا سینک نیست
خانه پوشالی
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 1:24:32-03
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212485
توضیحات: بدون موضوع
روزنه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:44:23-11
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212337
توضیحات: زیستگاه پاندا
معصومیت از دست رفته
کانال: شبکه افق
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:44:39-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212092
توضیحات: ق 11
چرخه حیات وحش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 02:30:00
مدت: 0:46:03-20
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212089
توضیحات:
گفتگوی خبری
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-28 02:15:00
مدت: 0:43:18-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212331
توضیحات: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
سرزمین بشارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 02:00:00
مدت: 0:28:25-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212084
توضیحات: نهضت علمی دینی درجبل عامل
گزارش ورزشی
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 02:00:00
مدت: 1:18:20-11
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212057
توضیحات: لیگ اسپانیا - رئال مادرید ، لژیاورشو
گزارش ورزشی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 1:36:04-11
حجم فایل: 4505.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212477
توضیحات: یونتوس - لیون
ملازمان حرم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:28:16-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212063
توضیحات: حسین براتی
شکرآباد
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:33:41-18
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212045
توضیحات: طنز
از کجا شروع کنم
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:06:43-15
حجم فایل: 316.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211810
توضیحات: دانش بنیان
رخنه
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 01:00:00
مدت: 0:44:19-05
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212333
توضیحات: ق 9
بازرس لینلی و معمایی دیگر
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:30:26-13
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212353
توضیحات: ق 4
دات آی آر
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:22:59-07
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212329
توضیحات: طرح تونل باد
فیلم کوتاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 1:00:01-17
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212054
توضیحات: حسین نمازی کارگردان فیلم کوتاه
چند درجه
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:22:40-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101212037
توضیحات: بدون موضوع
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 00:15:00
مدت: 0:13:05-23
حجم فایل: 615.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212351
توضیحات:
سفر سبز
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 00:15:00
مدت: 0:50:18-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212031
توضیحات: ق 4
مردان پایداری
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 00:05:00
مدت: 0:11:15-09
حجم فایل: 529.3 مگابایت
شماره مدیا: 101212029
توضیحات: بدون موضوع
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-07-28 00:00:00
مدت: 0:21:25-14
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101212327
توضیحات:
اسرار زندان ابوسلیم
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 00:00:00
مدت: 0:38:45-07
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212027
توضیحات: مستند
عزیز بلد
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:45:00
مدت: 0:27:50-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212024
توضیحات: بدون موضوع
روح پهلوانی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 1:37:43-10
حجم فایل: 4608 مگابایت
شماره مدیا: 101212459
توضیحات: گفتگو با حمید باوفا - یدالله اعتصامی - مجید علیاری - سید حسین مرعشیان
بازار سبز
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:27:05-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212087
توضیحات: ق 1
رویای فرمانروای بزرگ
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:55:43-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212083
توضیحات: ق 1
تیاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:44:04-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212043
توضیحات:
ماجراهای ناگوار
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 1:32:22-24
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212019
توضیحات: سینمایی خارجی
مخملی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:19:58-18
حجم فایل: 939.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212013
توضیحات: شب بخیر مخملی
کتاب باز
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:29:38-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212008
توضیحات: حمید مجتهدی
گزارش روز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:15:00
مدت: 0:06:51-13
حجم فایل: 322.3 مگابایت
شماره مدیا: 101211995
توضیحات: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو
سیاهپوشان
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-27 23:10:00
مدت: 0:20:02-22
حجم فایل: 942.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211989
توضیحات: حسینیه عباسیه همدانیان
آیینه خانه
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:31:49-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212325
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:25:11-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212033
توضیحات:
سرزمین کوچولوها
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:19:32-19
حجم فایل: 918.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211985
توضیحات: تنها در جهان
ونوس
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:24:53-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211980
توضیحات: سامی صفدری - درس فیزیک مهدی یحیوی
آّرومندان تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:55:00
مدت: 0:17:56-04
حجم فایل: 843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211976
توضیحات: ق 8
چرخ
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:46:04-11
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212347
توضیحات: آریا صبوری
سفر ایمن
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:08:31-20
حجم فایل: 401.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212323
توضیحات:
روز رفتن
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:43:54-01
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212081
توضیحات: ق 5
سربداران
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:42:08-04
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212016
توضیحات: ق 5
اتاق سحر آمیز
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:13:45-14
حجم فایل: 646.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211972
توضیحات: بدون موضوع
عصرانه
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:34:23-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211969
توضیحات: بدون موضوع
شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:15:56-14
حجم فایل: 749.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211967
توضیحات: کتابخوانی محرمی
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-27 22:15:00
مدت: 0:09:45-12
حجم فایل: 458.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212343
توضیحات:
هنر عاشورایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 22:00:00
مدت: 0:25:30-11
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212011
توضیحات:
نیلو وفلندی
کانال: شبکه 6
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 22:00:00
مدت: 0:20:19-10
حجم فایل: 955.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211962
توضیحات: مزرعه گل لاله
ملاحظه کنید
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 21:55:00
مدت: 0:14:59-18
حجم فایل: 704.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211954
توضیحات: مهندس احمد هجران فر
خانه بی پرنده
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:30:47-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212503
توضیحات: ق 5
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:42:40-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212345
توضیحات:
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:10:31-02
حجم فایل: 494.5 مگابایت
شماره مدیا: 101212321
توضیحات: مجمع خیرین سلامت
اوج یادگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:29:33-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212317
توضیحات: امیر مسعودی
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:27:33-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212002
توضیحات:
گروه تجسس 3
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 21:25:00
مدت: 0:42:19-12
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211951
توضیحات: بی رحم تر از قبل
امروزی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:50:00
مدت: 0:53:50-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101211946
توضیحات: پوریا حیدری
سرآشپز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:45:00
مدت: 0:15:40-05
حجم فایل: 736.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211942
توضیحات: تهیه بادمجان قالبی
عصر خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:46:01-02
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212319
توضیحات: سعید مرادی کیا
ریحانه
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:43:35-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212102
توضیحات: ق 12
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:25:42-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211983
توضیحات: مهندس شفقی
از خانه تا بارگاه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:06:01-06
حجم فایل: 283.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211938
توضیحات: ق 6 قطره های طلا
جلوه سوگ
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-27 20:10:00
مدت: 0:15:00-21
حجم فایل: 705.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212067
توضیحات: دکتر محمود صلاحی
میوه های سخنگو
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 20:00:00
مدت: 0:12:05-21
حجم فایل: 568.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211924
توضیحات: ق 1 باغبان کوچک
من می خونم تو گوش کن
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 19:45:00
مدت: 0:12:04-11
حجم فایل: 567.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211920
توضیحات: فیل و گنجشک
گزینه جوان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 19:40:00
مدت: 0:45:00-19
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211597
توضیحات: مرتضی محبی - علیرضا دلشاد
بی راهه
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 19:35:00
مدت: 0:29:58-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211913
توضیحات: مواد مخدر و اعتیاد
افسون
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:40:21-00
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212514
توضیحات: ق 14
گزینه 4
کانال: شبکه 4
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:44:55-22
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212341
توضیحات: مهندس یحیوی
کودک و نوجوان
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:54:28-19
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212315
توضیحات:
شگفتیهای آفرینش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:51:44-02
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211975
توضیحات: