یک روز خوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 20:30:00
مدت: 0:28:50-08
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212654
توضیحات: سرابله/ایلام /موشکان
اوج یادگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-29 20:30:00
مدت: 0:29:27-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212543
توضیحات: مهدی شیخی
گزینه 4
کانال: شبکه 4
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-29 19:30:00
مدت: 0:45:11-01
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213484
توضیحات: مهندس سالار درشکی
ارتباط مهندسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 19:30:00
مدت: 0:44:13-01
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212649
توضیحات:
مسابقه محله
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-29 19:10:00
مدت: 0:15:18-15
حجم فایل: 719.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212547
توضیحات:
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 19:00:00
مدت: 0:11:18-19
حجم فایل: 531.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213482
توضیحات:
تاریخ به روایت تصویر
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 18:30:00
مدت: 0:25:06-19
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213489
توضیحات: انقلاب کشاورزی
روایت فتح
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 17:30:00
مدت: 0:34:00-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213492
توضیحات: طریق وصل ، ق 8
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-29 17:00:00
مدت: 0:38:44-10
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212551
توضیحات: حجت الاسلام عالی
آبرومندان تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 16:25:00
مدت: 0:14:59-20
حجم فایل: 704.7 مگابایت
شماره مدیا: 101212389
توضیحات: ق 6
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 16:20:00
مدت: 0:09:47-06
حجم فایل: 459.9 مگابایت
شماره مدیا: 101212553
توضیحات: پانزهمین نمایشگاه تجهیزات پلیسی
سوره های سرخ
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-29 16:00:00
مدت: 0:20:48-18
حجم فایل: 978.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212357
توضیحات: شهید محمد سعید سعیدی زاده
روزنه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-29 14:30:00
مدت: 0:43:47-03
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101213497
توضیحات: ناهنجاری های کمیاب ؛ ماهیچه ها
خانواده یک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 14:05:00
مدت: 0:57:01-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212387
توضیحات: بابک برزویه - آشپزی بهرامی -
شاید یک معجزه
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-07-29 13:50:00
مدت: 1:18:20-00
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212381
توضیحات: سینمایی ایرانی
بی نشان چون عشق
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-29 13:30:00
مدت: 0:23:41-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213338
توضیحات:
از ماه تا ماهی
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 13:30:00
مدت: 0:20:36-07
حجم فایل: 969.1 مگابایت
شماره مدیا: 101213284
توضیحات:
سرزمین ما
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 13:00:00
مدت: 0:54:56-20
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212377
توضیحات: گفتگو با دکتر بهلول علیجانی -
سفرنامه صبا
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 11:20:00
مدت: 0:57:07-11
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212369
توضیحات: بدون موضوع
حالا خورشید
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-29 11:00:00
مدت: 1:50:51-00
حجم فایل: 5222.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212367
توضیحات: خانم خامنه -