حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:42:40-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212345
توضیحات:
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:10:31-02
حجم فایل: 494.5 مگابایت
شماره مدیا: 101212321
توضیحات: مجمع خیرین سلامت
اوج یادگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:29:33-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212317
توضیحات: امیر مسعودی
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:27:33-04
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212002
توضیحات:
گروه تجسس 3
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 21:25:00
مدت: 0:42:19-12
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211951
توضیحات: بی رحم تر از قبل
امروزی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:50:00
مدت: 0:53:50-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101211946
توضیحات: پوریا حیدری
سرآشپز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:45:00
مدت: 0:15:40-05
حجم فایل: 736.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211942
توضیحات: تهیه بادمجان قالبی
عصر خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:46:01-02
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212319
توضیحات: سعید مرادی کیا
ریحانه
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:43:35-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212102
توضیحات: ق 12
سرزمین نخبگان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:25:42-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211983
توضیحات: مهندس شفقی
از خانه تا بارگاه
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 20:30:00
مدت: 0:06:01-06
حجم فایل: 283.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211938
توضیحات: ق 6 قطره های طلا
جلوه سوگ
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-27 20:10:00
مدت: 0:15:00-21
حجم فایل: 705.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212067
توضیحات: دکتر محمود صلاحی
میوه های سخنگو
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 20:00:00
مدت: 0:12:05-21
حجم فایل: 568.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211924
توضیحات: ق 1 باغبان کوچک
من می خونم تو گوش کن
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 19:45:00
مدت: 0:12:04-11
حجم فایل: 567.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211920
توضیحات: فیل و گنجشک
گزینه جوان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 19:40:00
مدت: 0:45:00-19
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211597
توضیحات: مرتضی محبی - علیرضا دلشاد
بی راهه
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 19:35:00
مدت: 0:29:58-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211913
توضیحات: مواد مخدر و اعتیاد
افسون
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:40:21-00
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212514
توضیحات: ق 14
گزینه 4
کانال: شبکه 4
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:44:55-22
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212341
توضیحات: مهندس یحیوی
کودک و نوجوان
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:54:28-19
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101212315
توضیحات:
شگفتیهای آفرینش
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 19:30:00
مدت: 0:51:44-02
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211975
توضیحات: