گزارش روز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:15:00
مدت: 0:06:51-13
حجم فایل: 322.3 مگابایت
شماره مدیا: 101211995
توضیحات: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو
سیاهپوشان
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-27 23:10:00
مدت: 0:20:02-22
حجم فایل: 942.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211989
توضیحات: حسینیه عباسیه همدانیان
آیینه خانه
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:31:49-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212325
توضیحات:
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:25:11-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212033
توضیحات:
سرزمین کوچولوها
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:19:32-19
حجم فایل: 918.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211985
توضیحات: تنها در جهان
ونوس
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 23:00:00
مدت: 0:24:53-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211980
توضیحات: سامی صفدری - درس فیزیک مهدی یحیوی
آّرومندان تاریخ
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:55:00
مدت: 0:17:56-04
حجم فایل: 843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211976
توضیحات: ق 8
چرخ
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:46:04-11
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212347
توضیحات: آریا صبوری
سفر ایمن
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:08:31-20
حجم فایل: 401.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212323
توضیحات:
روز رفتن
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:43:54-01
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212081
توضیحات: ق 5
سربداران
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:42:08-04
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212016
توضیحات: ق 5
اتاق سحر آمیز
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:13:45-14
حجم فایل: 646.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211972
توضیحات: بدون موضوع
عصرانه
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:34:23-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211969
توضیحات: بدون موضوع
شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 22:30:00
مدت: 0:15:56-14
حجم فایل: 749.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211967
توضیحات: کتابخوانی محرمی
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-27 22:15:00
مدت: 0:09:45-12
حجم فایل: 458.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212343
توضیحات:
هنر عاشورایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 22:00:00
مدت: 0:25:30-11
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212011
توضیحات:
نیلو وفلندی
کانال: شبکه 6
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 22:00:00
مدت: 0:20:19-10
حجم فایل: 955.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211962
توضیحات: مزرعه گل لاله
ملاحظه کنید
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-27 21:55:00
مدت: 0:14:59-18
حجم فایل: 704.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211954
توضیحات: مهندس احمد هجران فر
خانه بی پرنده
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:30:47-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212503
توضیحات: ق 5
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 21:30:00
مدت: 0:42:40-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212345
توضیحات: