مستند گواردیولا
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-23 02:30:00
مدت: 0:47:42-23
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211703
توضیحات: بدون موضوع
نگهبانان طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 02:30:00
مدت: 0:51:46-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211261
توضیحات:
نبطیه تکرار عاشورای حسینی
کانال: شبکه 4
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-23 02:30:00
مدت: 1:00:32-05
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211170
توضیحات:
قانون و اخلاق
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-23 02:30:00
مدت: 2:04:27-19
حجم فایل: 5836.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210638
توضیحات: سینمایی خارجی
گفتگوی خبری
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-23 02:15:00
مدت: 0:38:00-15
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211026
توضیحات: عبرت های عاشورا و زندگی امروز
منظومه بیداری
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 02:05:00
مدت: 0:44:09-23
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101210629
توضیحات: دکتر محمد هادی همایون
سرزمین بشارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 02:00:00
مدت: 0:28:36-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211259
توضیحات: ظهور و سقوط امپراطوری عثمانی درجبل عامل و استعمارفرانسه
مداحی
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 01:50:00
مدت: 0:08:29-00
حجم فایل: 398.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210583
توضیحات: مهدی رسولی
گشت ویژه
کانال: شبکه 1
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-23 01:45:00
مدت: 0:38:41-17
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210566
توضیحات: ق 8
طبیبان حاذق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:24:08-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211257
توضیحات: بانوی فرهیخته بهجت السادات مویدی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:50:57-15
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210774
توضیحات: شب دهم ؛ ق 2
عصر
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:45:01-17
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210555
توضیحات: گفتگو با میکاییل آلوارز
هوش برتر
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:58:37-08
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210548
توضیحات: مسابقه
مداحی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 01:30:00
مدت: 0:13:40-15
حجم فایل: 643.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210184
توضیحات: در محضر رهبری - شب دوازدهم - مهدی سماواتی
من بچه هامو می خوام 1
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-23 00:35:00
مدت: 1:24:06-00
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210530
توضیحات: سینمایی خارجی
دنیا در جنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-23 00:30:00
مدت: 0:39:58-22
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211255
توضیحات:
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 00:30:00
مدت: 0:21:12-05
حجم فایل: 996.7 مگابایت
شماره مدیا: 101211002
توضیحات:
فرزندان حسین
کانال: شبکه افق
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-23 00:30:00
مدت: 0:28:47-05
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210519
توضیحات: مستند
آبروی کوچه ها
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 00:30:00
مدت: 0:29:07-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101209750
توضیحات: شهید مسعود محمدیان
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-07-23 00:00:00
مدت: 0:29:45-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211009
توضیحات:
هوای تازه
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-23 00:00:00
مدت: 0:52:51-04
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210512
توضیحات: حفظ محیط زیست
اندرسون و قصه هایش
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 23:40:00
مدت: 0:12:15-13
حجم فایل: 576.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210508
توضیحات: اولی شاتال
میراث مرثیه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 23:30:00
مدت: 0:48:07-13
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211253
توضیحات:
اسب
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 23:30:00
مدت: 1:20:09-12
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210772
توضیحات: کارگردان : بابک محمدی
حسین سیدالشهداء
کانال: HD شبکه
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 23:30:00
مدت: 0:27:57-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210497
توضیحات: ق 12
اعجوبه های طبیعت
کانال: شبکه تماشا
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-22 23:30:00
مدت: 0:22:56-07
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210493
توضیحات: آب
تا رهایی
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 23:30:00
مدت: 0:49:53-18
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210180
توضیحات: قسمت آخر
ولی قولش نه
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 23:05:00
مدت: 1:07:15-18
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210487
توضیحات: سارا جلوداریان
همسفر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 23:00:00
مدت: 0:28:55-01
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211251
توضیحات: هرند
کوی محبت
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 23:00:00
مدت: 0:39:18-15
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211006
توضیحات:
تکیه نسیم
کانال: شبکه نسیم
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 23:00:00
مدت: 0:12:25-10
حجم فایل: 583.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210481
توضیحات: علی اصغر فراهانی
ووک
کانال: شبکه پویا
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-22 23:00:00
مدت: 1:03:47-14
حجم فایل: 2969.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210174
توضیحات: کارتون سینمایی خارجی
خط سوم
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 22:50:00
مدت: 0:48:02-11
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210464
توضیحات: احمد علی بیگچی
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:30:04-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211249
توضیحات: خطبه های نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خامنه ای / پیرامون قیام و نهضت ابا عبدالله ع / 21 شهریور 1365
ماری کوری
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:45:25-16
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211018
توضیحات: ق 4
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:59:47-04
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210764
توضیحات: سفر سبز
چند درجه
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:29:42-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210447
توضیحات: حرکات نمایشی موتور
پازل
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:51:19-24
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210172
توضیحات: قسمت آخر
شابک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 22:30:00
مدت: 0:15:08-07
حجم فایل: 711.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210170
توضیحات: معرفی کتاب و کتابخوانی
عزاداری در ترکیه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 22:00:00
مدت: 0:17:23-22
حجم فایل: 817.9 مگابایت
شماره مدیا: 101211247
توضیحات:
اشک گل
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 22:00:00
مدت: 0:24:27-04
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210766
توضیحات:
نیلو و فلندی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 22:00:00
مدت: 0:21:28-23
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101210438
توضیحات: خوشحال باش فلندی
بر آستان اشک
کانال: HD شبکه
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 22:00:00
مدت: 0:26:06-22
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210433
توضیحات: ویژه محرم
مداحی
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 22:00:00
مدت: 0:14:50-21
حجم فایل: 698.1 مگابایت
شماره مدیا: 101210168
توضیحات: در محضر رهبری - احمد چینی - شب یازدهم محرم
درسهایی از قرآن
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 21:50:00
مدت: 0:31:12-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210429
توضیحات: بهره گیری از فرصتهای زندگی
صدف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 21:30:00
مدت: 0:26:18-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101211244
توضیحات:
سوگواران حسینی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 21:30:00
مدت: 1:23:08-19
حجم فایل: 3891.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210994
توضیحات: حسینیه اعظم زنجان
روزگار
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 21:30:00
مدت: 0:13:59-14
حجم فایل: 657.7 مگابایت
شماره مدیا: 101210768
توضیحات: دکتر سعید طاووسی
فرات
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 21:30:00
مدت: 0:39:37-20
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210166
توضیحات: قسمت آخر
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 21:10:00
مدت: 0:09:34-03
حجم فایل: 450 مگابایت
شماره مدیا: 101211015
توضیحات: آغاز طرح سر شماری نفوس و مسکن
جوش دوره
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 21:00:00
مدت: 0:12:50-23
حجم فایل: 604 مگابایت
شماره مدیا: 101210762
توضیحات:
آفاق
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 21:00:00
مدت: 0:43:57-00
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101210419
توضیحات: صدا سینک نیست
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 20:40:00
مدت: 0:33:40-01
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101210412
توضیحات: حجت الاسلام میرباقری
میراث مرثیه
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 20:40:00
مدت: 0:48:43-07
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210164
توضیحات: آرام دل
یک روز خوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 20:30:00
مدت: 0:29:35-21
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101211229
توضیحات:
تن های تنها
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 20:30:00
مدت: 0:31:13-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210998
توضیحات:
ریحانه
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 20:30:00
مدت: 0:38:19-05
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210960
توضیحات: ق 7
دلداگان حسینی
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 20:30:00
مدت: 0:29:58-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210760
توضیحات: هیئت متوسلین به ائمه در انگلیس
مخملی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 20:30:00
مدت: 0:20:38-00
حجم فایل: 969.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210403
توضیحات: دندون درد
مداحی
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 20:00:00
مدت: 0:15:45-00
حجم فایل: 740.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210754
توضیحات: حاج مهدی رسولی ؛ شب دهم ؛ حسینیه ثارالله زنجان
سفرنامه کربلا
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 19:50:00
مدت: 0:12:24-03
حجم فایل: 583.1 مگابایت
شماره مدیا: 101210397
توضیحات: ق 6
ارتباط مهندسی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:45:48-11
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101211225
توضیحات:
یکی از چهار نفر
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:51:41-10
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210991
توضیحات:
افسون
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:38:36-15
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210937
توضیحات: ق 9
شوری از این دست
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:25:39-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210756
توضیحات:
مراسم عزاداری
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 19:30:00
مدت: 0:33:31-06
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101210365
توضیحات: حسینیه زینبیه زنجان
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-22 19:15:00
مدت: 0:12:49-20
حجم فایل: 603.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210770
توضیحات:
مداحی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 19:10:00
مدت: 0:09:20-14
حجم فایل: 439.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210980
توضیحات: محمود کریمی ؛ چیذر
مستند اهالی ظهر عاشورای فکه
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 18:35:00
مدت: 0:29:58-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210384
توضیحات: مستند
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 18:30:00
مدت: 0:32:07-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101210983
توضیحات: حجت الاسلام انصاریان
میراث مرثیه
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 18:30:00
مدت: 0:49:04-09
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210758
توضیحات: حاج احمد شمشیری
چند دقیقه برای تفکر
کانال: شبکه 4
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-22 18:30:00
مدت: 0:36:17-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210752
توضیحات: رحیم پور ازغدی ؛ پیاده روی اربعین 1394
سیمای آبادی
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-22 18:15:00
مدت: 0:14:43-07
حجم فایل: 692.1 مگابایت
شماره مدیا: 101210353
توضیحات: خوشه های بندگی
کودک و خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 18:00:00
مدت: 0:28:18-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101210972
توضیحات:
ستاره های آسمون
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 18:00:00
مدت: 0:29:02-23
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101209895
توضیحات: برنامه کودک
محرم در هند
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 17:30:00
مدت: 0:26:56-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101210976
توضیحات: ق 3
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 17:30:00
مدت: 0:50:20-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101209880
توضیحات: حجت الاسلام عالی
فرشته های آسمون
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-22 17:30:00
مدت: 0:23:55-12
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101209875
توضیحات: برنامه کودک
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 17:05:00
مدت: 1:24:06-06
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101210162
توضیحات: حجت الاسلام پناهیان - در محضر رهبری - مداحی میثم مطیعی
مداحی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-22 17:00:00
مدت: 0:23:40-05
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101210331
توضیحات: در محضر رهبری - میثم مطیعی