ملازمان حرم
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:28:16-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212063
توضیحات: حسین براتی
شکرآباد
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:33:41-18
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101212045
توضیحات: طنز
از کجا شروع کنم
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 01:30:00
مدت: 0:06:43-15
حجم فایل: 316.2 مگابایت
شماره مدیا: 101211810
توضیحات: دانش بنیان
رخنه
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 01:00:00
مدت: 0:44:19-05
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212333
توضیحات: ق 9
بازرس لینلی و معمایی دیگر
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:30:26-13
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212353
توضیحات: ق 4
دات آی آر
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:22:59-07
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212329
توضیحات: طرح تونل باد
فیلم کوتاه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 1:00:01-17
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212054
توضیحات: حسین نمازی کارگردان فیلم کوتاه
چند درجه
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 00:30:00
مدت: 0:22:40-08
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101212037
توضیحات: بدون موضوع
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-28 00:15:00
مدت: 0:13:05-23
حجم فایل: 615.6 مگابایت
شماره مدیا: 101212351
توضیحات:
سفر سبز
کانال: شبکه 3
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-28 00:15:00
مدت: 0:50:18-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212031
توضیحات: ق 4
مردان پایداری
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-28 00:05:00
مدت: 0:11:15-09
حجم فایل: 529.3 مگابایت
شماره مدیا: 101212029
توضیحات: بدون موضوع
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-07-28 00:00:00
مدت: 0:21:25-14
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101212327
توضیحات:
اسرار زندان ابوسلیم
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-28 00:00:00
مدت: 0:38:45-07
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212027
توضیحات: مستند
عزیز بلد
کانال: شبکه 1
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:45:00
مدت: 0:27:50-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212024
توضیحات: بدون موضوع
روح پهلوانی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 1:37:43-10
حجم فایل: 4608 مگابایت
شماره مدیا: 101212459
توضیحات: گفتگو با حمید باوفا - یدالله اعتصامی - مجید علیاری - سید حسین مرعشیان
بازار سبز
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:27:05-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212087
توضیحات: ق 1
رویای فرمانروای بزرگ
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:55:43-17
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212083
توضیحات: ق 1
تیاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:44:04-09
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212043
توضیحات:
ماجراهای ناگوار
کانال: شبکه تماشا
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 1:32:22-24
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212019
توضیحات: سینمایی خارجی
مخملی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-27 23:30:00
مدت: 0:19:58-18
حجم فایل: 939.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212013
توضیحات: شب بخیر مخملی