اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-08-01 00:00:00
مدت: 0:25:04-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213591
توضیحات:
آب و جان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:30:00
مدت: 0:49:38-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212723
توضیحات:
مبارزه بدون مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:00:00
مدت: 0:25:13-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212720
توضیحات:
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:15:36-17
حجم فایل: 734.1 مگابایت
شماره مدیا: 101213597
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:59:17-17
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212717
توضیحات:
دلدادگان حسینی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 21:30:00
مدت: 0:34:51-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213599
توضیحات: هیئت متوسلین به اهل بیت لندن
کینه تکفیر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 21:15:00
مدت: 0:46:42-18
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212712
توضیحات:
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-30 20:30:00
مدت: 0:43:16-23
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101213073
توضیحات:
همه برای یکی
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-30 20:00:00
مدت: 1:25:37-20
حجم فایل: 3993.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213601
توضیحات:
پارک های ملی آمریکا
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 19:30:00
مدت: 0:49:27-00
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212705
توضیحات:
کودک و نوجوان
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-30 18:30:00
مدت: 0:52:52-12
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213607
توضیحات:
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 2
ژانر: سخنرانی
زمان پخش: 1395-07-30 17:00:00
مدت: 0:38:27-15
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213610
توضیحات: حجت الاسلام عالی
تاریخ به روایت تصویر
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 17:00:00
مدت: 0:23:33-09
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213075
توضیحات: تکرار روم و یونان 1200قبل میلاد تا 200 قبل میلاد
تله تئاتر
کانال: شبکه 4
ژانر: تله تئاتر
زمان پخش: 1395-07-30 15:30:00
مدت: 1:12:29-00
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213087
توضیحات: خاموشی دریا
روزنه
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-30 14:30:00
مدت: 0:40:11-03
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213081
توضیحات: ناهنجاری های کمیاب ؛ ماهیچه ها ؛ تکرار
کودک و خردسال
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1395-07-30 10:30:00
مدت: 0:49:22-08
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213613
توضیحات:
چهار سوی علم
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-30 10:30:00
مدت: 0:47:18-13
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213085
توضیحات: سیاره ای به نام مصر
طفلان مسلم
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-30 09:30:00
مدت: 0:42:58-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101213618
توضیحات:
شگفتی های دنیای صنعت
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 08:30:00
مدت: 0:42:28-06
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213620
توضیحات: سد هاور
عبور از سرزمین آلامتو
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 05:30:00
مدت: 0:24:48-20
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213623
توضیحات:
تند باد
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 04:30:00
مدت: 0:53:15-02
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213627
توضیحات:
جسی جیمز
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-07-30 04:30:00
مدت: 2:10:43-01
حجم فایل: 6144 مگابایت
شماره مدیا: 101213095
توضیحات:
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-30 02:50:00
مدت: 0:10:09-04
حجم فایل: 477.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213630
توضیحات: سیزدهمین مراسم جشن نفس
نگهبانان طبیعت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 02:30:00
مدت: 0:48:53-24
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212688
توضیحات:
گفتگوی خبری
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-30 02:15:00
مدت: 0:41:34-05
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213632
توضیحات: روز ملی صادرات و مسیر سنگین صادرات
سرزمین بشارت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 02:00:00
مدت: 0:25:36-17
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212686
توضیحات: سلطه عثمانی و شدت گرفتن مواجهه باشیعیان درجبل عامل
طبیبان حاذق
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 01:30:00
مدت: 0:27:20-21
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212682
توضیحات: عاشق وطن
رخنه
کانال: شبکه 2
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1395-07-30 01:00:00
مدت: 0:39:45-00
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213634
توضیحات: ق آخر
غیر محرمانه
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-07-30 00:30:00
مدت: 0:28:39-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101213638
توضیحات: ایران و افغانستان
دنیا درجنگ
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 00:30:00
مدت: 0:47:43-09
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212679
توضیحات:
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-07-30 00:00:00
مدت: 0:22:43-20
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101213640
توضیحات:
روزگار
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-07-30 00:00:00
مدت: 0:12:49-24
حجم فایل: 603.1 مگابایت
شماره مدیا: 101213089
توضیحات: بازیافت پسماند
تیاب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 23:30:00
مدت: 0:44:35-19
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212670
توضیحات: ساحل پاره سوم / آیین ساحل نشینان دریای مکران
تاریخ به روایت تصویر
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 23:00:00
مدت: 0:23:32-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213091
توضیحات: یونان و روم 1200 قبل میلاد تا 200 قبل میلادی
فوتون
کانال: شبکه 4
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-29 22:30:00
مدت: 0:11:21-15
حجم فایل: 534 مگابایت
شماره مدیا: 101213093
توضیحات:
تاریخ شفاهی ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 22:30:00
مدت: 0:23:43-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212665
توضیحات: سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای / پیرامون قیام و نهضت ابا عبدالله ع / ق 2 / پنجم مهر هزاروسیصدو شصت وچهار
سینما چیست
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-07-29 22:00:00
مدت: 0:20:13-09
حجم فایل: 950.7 مگابایت
شماره مدیا: 101213475
توضیحات:
هنر عاشورایی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 22:00:00
مدت: 0:26:36-20
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212663
توضیحات:
صدف
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-29 21:30:00
مدت: 0:26:37-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212658
توضیحات: متولیان حجاب در ایران /دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی
حادثه
کانال: شبکه 4
ژانر: سریال خارجی
زمان پخش: 1395-07-29 20:30:00
مدت: 0:51:19-09
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213477
توضیحات: