یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-03-25 23:00:00
مدت: 0:21:31-08
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101174178
توضیحات: علی الهی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-05 01:00:00
مدت: 0:19:29-15
حجم فایل: 916.4 مگابایت
شماره مدیا: 101121949
توضیحات: امیر حسین رستمی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-12 00:30:00
مدت: 0:21:57-23
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101124063
توضیحات: علیرضا اسدی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-19 00:30:00
مدت: 0:21:13-04
حجم فایل: 997.3 مگابایت
شماره مدیا: 101125958
توضیحات: الهی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-20 03:00:00
مدت: 0:21:14-04
حجم فایل: 998.2 مگابایت
شماره مدیا: 101126280
توضیحات: علی الهی نابینا
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-10-26 02:00:00
مدت: 0:25:05-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101128479
توضیحات: شقایق فراهانی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-03 19:30:00
مدت: 0:19:08-13
حجم فایل: 899.9 مگابایت
شماره مدیا: 101130840
توضیحات: دکتر حسین کرمی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-11-09 13:00:00
مدت: 0:21:08-11
حجم فایل: 993.9 مگابایت
شماره مدیا: 101132940
توضیحات: پرویز هادی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-28 17:30:00
مدت: 0:33:01-11
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101065486
توضیحات: مرکز آموزش معلولان ذهنی دکتر شریعتی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-23 03:30:00
مدت: 0:18:03-17
حجم فایل: 848.8 مگابایت
شماره مدیا: 101062878
توضیحات: شهره لرستانی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-20 21:00:00
مدت: 0:19:14-14
حجم فایل: 904.4 مگابایت
شماره مدیا: 101061967
توضیحات: دکتر حسین کرمی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-18 02:30:00
مدت: 0:22:00-05
حجم فایل: 595.6 مگابایت
شماره مدیا: 101061368
توضیحات: علیرضا اسدی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-16 03:30:00
مدت: 0:22:50-14
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101060218
توضیحات: محمد علی حدت
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-04-14 03:30:00
مدت: 0:31:21-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101059488
توضیحات: مهران رجبی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-11 01:00:00
مدت: 0:19:33-04
حجم فایل: 918.9 مگابایت
شماره مدیا: 101058371
توضیحات: امیر حسین رستمی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-09 03:00:00
مدت: 0:19:13-01
حجم فایل: 903.2 مگابایت
شماره مدیا: 101057450
توضیحات: دکتر حسین کرمی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-07 03:30:00
مدت: 0:21:05-09
حجم فایل: 570.7 مگابایت
شماره مدیا: 101056970
توضیحات: پرویز هادی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-05 03:30:00
مدت: 0:25:04-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101055624
توضیحات: شقایق فراهانی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-04-02 02:10:00
مدت: 0:21:12-04
حجم فایل: 996.5 مگابایت
شماره مدیا: 101054895
توضیحات: علی الهی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-31 04:00:00
مدت: 0:21:55-13
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101054111
توضیحات: علیرضا اسدی
یک ماه یک ستاره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-28 02:50:00
مدت: 0:13:37-16
حجم فایل: 640.4 مگابایت
شماره مدیا: 101053023
توضیحات: لیلا بلوکات
یک ماه و ده روز
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-10-15 02:30:00
مدت: 1:36:12-24
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 100993874
توضیحات: کارگردان : سید مجتبی یاسینی
یک ماه و ده روز
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-03-06 20:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100949793
توضیحات:
یک ماه و ده روز
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-01-12 14:40:00
مدت: 01:53:00
حجم فایل: 2260 مگابایت
شماره مدیا: 100928644
توضیحات:
یک ماه و ده روز
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1393-01-11 20:40:00
مدت: 01:53:00
حجم فایل: 2260 مگابایت
شماره مدیا: 100928642
توضیحات:
یک مادر
کانال: شبکه 2
ژانر: هنری
زمان پخش: 1391-01-18 04:30:00
مدت: 01:15:00
حجم فایل: 1500 مگابایت
شماره مدیا: 100021343
توضیحات: سینمایی خارجی /ق1
یک لقمه نون حلال
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-18 19:30:00
مدت: 0:26:51-07
حجم فایل: 670.4 مگابایت
شماره مدیا: 100984887
توضیحات: موضوع ندارد
یک لقمه نون حلال
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-17 23:00:00
مدت: 0:27:28-18
حجم فایل: 685.9 مگابایت
شماره مدیا: 100984603
توضیحات: ویژگی های کاسب صالح
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:30:02-18
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101463439
توضیحات: هادی لطفی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:30:13-16
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101465293
توضیحات: هادی لطفی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:24:52-16
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101377052
توضیحات: عیوضی - هاتفی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:30:38-02
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101420510
توضیحات: حسین قاضی نژاد محیط بان سمنان
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:29:36-24
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101437208
توضیحات: علی فتحی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:27:06-17
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101411900
توضیحات: زین العابدین محمودی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:28:22-12
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101380866
توضیحات: عباس فتاحی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:26:36-03
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101331841
توضیحات: وحید علیمردانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-01-08 06:47:43
مدت: 0:21:01-11
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101344844
توضیحات: ابوالفضل مولایی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-06-05 23:30:00
مدت: 0:26:30-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101198221
توضیحات: دکتر غلامرضا اخوان فرید
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-04-30 20:30:00
مدت: 0:21:24-15
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101184984
توضیحات: مرحوم حاج محمد خوئی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-24 17:30:00
مدت: 0:23:03-04
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101183771
توضیحات: اسدالله مریم آبادی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-23 03:30:00
مدت: 0:27:42-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101181350
توضیحات: مهدی رضایی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-21 16:30:00
مدت: 0:28:52-08
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101181306
توضیحات: عباس علی عباسی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-20 17:30:00
مدت:
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101181280
توضیحات: اکبر ابویی مهریزی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-14 03:30:00
مدت: 0:30:56-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101180117
توضیحات: کارگاه ریخته گری برادران احمدی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-13 12:30:00
مدت: 0:30:21-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101180054
توضیحات: محمد حسین نجفی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-12 05:30:00
مدت: 0:29:22-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101179826
توضیحات: سید جواد شیخ الاسلامی
یک لقمه نون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-04-03 20:30:00
مدت: 0:30:14-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101176668
توضیحات: دکتر ابوالقاسم فخاریان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-04-18 12:10:00
مدت:
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101182645
توضیحات: سید ناصر ابن الرضا کارخانه دار مشهد
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-04-09 20:30:00
مدت:
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101178891
توضیحات: آقای محمدرضا رزاقی پزشک متخصص تهران
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-04-07 10:30:00
مدت: 0:28:44-10
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101177878
توضیحات: دکتر محمدرضا رزاقی
یک لقمه نون
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-04 23:55:00
مدت: 0:29:43-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101159013
توضیحات: محمد ابراهیم براتی بوکسور و کاراته کا و اهنگر
یک لقمه نون
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-01 14:30:00
مدت: 0:19:51-15
حجم فایل: 933.7 مگابایت
شماره مدیا: 101159253
توضیحات: جواد توسلیان استاد قلم تراش
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-06 01:45:00
مدت: 0:28:10-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101159255
توضیحات: عباس حبیبی کشاورز و باغدار انار
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-04 01:40:00
مدت: 0:30:40-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101159257
توضیحات: مژگان سنگسری تولیدی پوشاک سمنان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-08 01:30:00
مدت: 0:29:08-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101159260
توضیحات: سعیدشکری مسئول روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-09 01:45:00
مدت: 0:25:27-00
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101159262
توضیحات: رضا الیاسی مبل فروش تهران
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-02-11 16:30:00
مدت: 0:22:05-09
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101159488
توضیحات: ناصر کرباسیان دفترسازی بازار تهران
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-01-30 02:00:00
مدت: 0:29:23-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101156864
توضیحات: روح الله فردوسی پرستار
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-19 00:30:00
مدت: 0:25:22-24
حجم فایل: 669.4 مگابایت
شماره مدیا: 101016725
توضیحات: ناصر کرباسیان ، دفتر ساز بازار تهران
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-18 00:30:00
مدت: 0:29:30-16
حجم فایل: 778.3 مگابایت
شماره مدیا: 101016389
توضیحات: استان سمنان محیط بانی،حسن قاضی نژاد شهید غلام جعفری ، علی محمد عرب
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-12-17 00:30:00
مدت: 0:27:19-15
حجم فایل: 720.7 مگابایت
شماره مدیا: 101015886
توضیحات: زین العابدین محمودی ، مرکب ساز زنجانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-12-15 22:30:00
مدت: 0:31:16-06
حجم فایل: 824.7 مگابایت
شماره مدیا: 101015730
توضیحات: تولیدی پوشاک سمنان ، مژگان سنگسری
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-14 00:30:00
مدت: 0:29:12-10
حجم فایل: 770.3 مگابایت
شماره مدیا: 101015134
توضیحات: عباس حبیبی ، کشاورز
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-12-13 00:30:00
مدت: 0:31:39-07
حجم فایل: 834.8 مگابایت
شماره مدیا: 101014699
توضیحات: مسعود محقق ، مدیر فروشگاه سمنان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-12-12 00:30:00
مدت: 0:33:00-10
حجم فایل: 870.4 مگابایت
شماره مدیا: 101014405
توضیحات: جراح دکتر دوایی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-11 00:30:00
مدت: 0:21:11-23
حجم فایل: 559.1 مگابایت
شماره مدیا: 101014114
توضیحات: کشاورز ، ابوالفضل مولایی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-12-07 00:30:00
مدت: 0.021087962962963
حجم فایل: 800.8 مگابایت
شماره مدیا: 101013156
توضیحات: هادی لطفی ، سفالگری, سمنان
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-18 10:30:00
مدت: 0.0178125
حجم فایل: 694.1 مگابایت
شماره مدیا: 101006538
توضیحات: 506
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-17 10:35:00
مدت: 0:32:14-20
حجم فایل: 850.4 مگابایت
شماره مدیا: 101004655
توضیحات: کاسب سوهان یزد
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-10 22:30:00
مدت: 0:33:44-02
حجم فایل: 889.7 مگابایت
شماره مدیا: 101001603
توضیحات: دکتر علی اکبر سهیلی آزاد
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-08 00:30:00
مدت: 0:26:36-22
حجم فایل: 701.9 مگابایت
شماره مدیا: 101001496
توضیحات: نقاش ساختمان 2
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-07 00:30:00
مدت: 0:25:11-23
حجم فایل: 664.6 مگابایت
شماره مدیا: 101001116
توضیحات: نقاش ساختمان قسمت 1
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-06 00:30:00
مدت: 0:38:07-01
حجم فایل: 1 مگابایت
شماره مدیا: 101000711
توضیحات: کاسب لبنیات
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-05 00:30:00
مدت: 0:48:13-09
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101000259
توضیحات: مرحوم حاج محمد علی خوشنویس کاسب تویسرکانی
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-02 00:30:00
مدت: 0:23:57-01
حجم فایل: 631.7 مگابایت
شماره مدیا: 100999394
توضیحات: صنایع دستی 2
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-01 00:30:00
مدت: 0:22:08-14
حجم فایل: 584.1 مگابایت
شماره مدیا: 100999094
توضیحات: کاسب صنایع دستی 1
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-30 00:30:00
مدت: 0:27:02-20
حجم فایل: 713.2 مگابایت
شماره مدیا: 100998461
توضیحات: هتل های سنتی 2
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-29 00:30:00
مدت: 0:24:18-04
حجم فایل: 641 مگابایت
شماره مدیا: 100998182
توضیحات: هتل های سنتی،یزد
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-28 00:30:00
مدت: 0:27:06-16
حجم فایل: 715 مگابایت
شماره مدیا: 100997687
توضیحات: مرحوم عبدالغفار فرید ، آهنگر
یک لقمه نون
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1393-10-25 00:30:00
مدت: 0:29:43-15
حجم فایل: 783.9 مگابایت
شماره مدیا: 100996707
توضیحات: مرحوم مشهدی عبدالخلیل ساوجی