یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-19 22:00:00
مدت: 0:19:27-20
حجم فایل: 914.8 مگابایت
شماره مدیا: 101086886
توضیحات: گفتگو با طلبه حسن مرادی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-05-28 01:00:00
مدت: 0:23:22-16
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101076450
توضیحات: روح الله جلال وند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-05-25 01:00:00
مدت: 0:17:52-15
حجم فایل: 840.2 مگابایت
شماره مدیا: 101074705
توضیحات: گفتگو با محمد رضا کریمی دولت آباد
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-05-21 01:00:00
مدت: 0:17:24-13
حجم فایل: 818.2 مگابایت
شماره مدیا: 101073911
توضیحات: دلیجان - روستای دوریدان
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-05-14 23:30:00
مدت: 0:16:52-01
حجم فایل: 792.7 مگابایت
شماره مدیا: 101071196
توضیحات: گفتگو با روشندل سمیه جعفری
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-25 02:00:00
مدت: 0:17:00-21
حجم فایل: 799.6 مگابایت
شماره مدیا: 101063802
توضیحات: گفتگو با حجت الاسلام مجید سینایی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-18 23:00:00
مدت: 0:18:00-14
حجم فایل: 846.4 مگابایت
شماره مدیا: 101061124
توضیحات: گفتگو با خانواده عادل پور والدین آیدا مبتلا به بیماری سندروم
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-17 22:30:00
مدت: 0:21:06-23
حجم فایل: 992.4 مگابایت
شماره مدیا: 101060712
توضیحات: گفتگو با هادی غلامی (خادم الشهید)
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-13 02:30:00
مدت: 0:17:14-03
حجم فایل: 810 مگابایت
شماره مدیا: 101059089
توضیحات: آقای احمدی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-09 01:30:00
مدت: 0:17:01-13
حجم فایل: 800.1 مگابایت
شماره مدیا: 101057543
توضیحات: گفتگو با اکبر جوادی پارسا
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-14 01:30:00
مدت: 0:19:30-15
حجم فایل: 916.9 مگابایت
شماره مدیا: 101046942
توضیحات: تلاشگران جهادی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-10 00:00:00
مدت: 0:19:44-24
حجم فایل: 928.1 مگابایت
شماره مدیا: 101045626
توضیحات: خراسان جنوبی - اسلامیه
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-02-18 23:30:00
مدت: 0:16:41-04
حجم فایل: 784.2 مگابایت
شماره مدیا: 101037277
توضیحات: گفتگو با آقای سمایی مؤذن پیر شهر
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-02-14 01:00:00
مدت: 0:18:28-04
حجم فایل: 868 مگابایت
شماره مدیا: 101035910
توضیحات: گفتگو با همسر مرحوم حاج آقای غیاثوند
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-02-02 23:30:00
مدت: 0:22:47-00
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101032054
توضیحات: زینب ناصری حسینی
یکی از میان جمع
کانال: شبکه افق
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-02 01:00:00
مدت: 0:17:14-07
حجم فایل: 810.1 مگابایت
شماره مدیا: 101031653
توضیحات: مؤسسه خیریه قدر علوی آقای احمدی
یکی از ما
کانال: شبکه 3
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1392-03-09 01:00:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100871869
توضیحات:
یکی از ما
کانال: شبکه 3
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1392-03-01 23:35:00
مدت: 00:06:00
حجم فایل: 120 مگابایت
شماره مدیا: 100871867
توضیحات:
یکی از سنگ های هفت سنگ
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-07 22:30:00
مدت: 0:22:40-18
حجم فایل: 565.7 مگابایت
شماره مدیا: 101092800
توضیحات: بابل
یکی از این پنجره ها
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-08-15 03:30:00
مدت: 00:22:00
حجم فایل: 440 مگابایت
شماره مدیا: 100264397
توضیحات: دکترمعنوی
یکی از آن 35 نفر
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:20:02-17
حجم فایل: 942 مگابایت
شماره مدیا: 101395856
توضیحات: شهید محسن ماندگار
یکپارچه سازی ارامنی
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-08-07 03:30:00
مدت: 00:16:00
حجم فایل: 320 مگابایت
شماره مدیا: 100593673
توضیحات: روش جهت برون رفت ازمعضلات خرده مالکی
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-20 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100337770
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/سخنان ارسیا تقوی /ق 30
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-17 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100338802
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 26
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-11 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100340235
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /23دکترمظاهری
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-19 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100356519
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 18
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-16 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100357410
توضیحات: یشگیری ازاعتیاد/ق 16
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-10-15 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100357796
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 15
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-29 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100372224
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /7ارمیاتقوی
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-26 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100373386
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق 4
یکطرفه
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-08-24 03:30:00
مدت: 00:07:00
حجم فایل: 140 مگابایت
شماره مدیا: 100374111
توضیحات: پیشگیری ازاعتیاد/ق /2دکترتقوی
یکشنبه طولانی نامزدی/جشنواره فیلم تابستانی
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-06-30 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100029252
توضیحات: سینمایی/تکرار86/6/29
یکشنبه طولانی نامزدی
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 1:55:02-14
حجم فایل: 3072 مگابایت
شماره مدیا: 101295793
توضیحات:
یکشنبه خونین
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 1:31:59-00
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101378017
توضیحات: سینمایی
یکشنبه خونین
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1392-08-24 02:30:00
مدت: 01:33:00
حجم فایل: 1860 مگابایت
شماره مدیا: 100900515
توضیحات:
یکشنبه خونین
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-06-13 02:30:00
مدت: 1:24:59-21
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101081564
توضیحات: سینمایی ایرانی سینما یک
یکشنبه
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1393-05-05 23:30:00
مدت: 01:24:00
حجم فایل: 1680 مگابایت
شماره مدیا: 100957119
توضیحات:
یکسال درتبت
کانال: شبکه 7
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-12-20 03:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100337476
توضیحات: مستند/تکرار88/12/19و88/4/19
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:39:31-20
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101259346
توضیحات: بهمن هاشمی
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:44:45-15
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101258843
توضیحات: سید جواد هاشمی
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:43:19-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101257912
توضیحات: آقای رئیسیان گارگردان
یکباردیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:41:26-10
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101257654
توضیحات: شهره لرستانی
یکباردیگرزندگی
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-09-18 03:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100366329
توضیحات:
یکباربرای همیشه
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1392-06-06 21:40:00
مدت: 01:25:00
حجم فایل: 1700 مگابایت
شماره مدیا: 100033734
توضیحات: سینمایی /ایرانی /سیروس الوند
یکباربرای همیشه
کانال: شبکه 3
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-04-17 04:30:00
مدت: 01:25:00
حجم فایل: 1700 مگابایت
شماره مدیا: 100033736
توضیحات: سینمایی /ایرانی /سیروس الوند
یکباربرای همیشه
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-24 03:30:00
مدت: 01:25:00
حجم فایل: 1700 مگابایت
شماره مدیا: 100455530
توضیحات: سینمای ایرانی /خسروشکیبایی /فاطمه معتمدآریا
یکبار دیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:45:58-05
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101259893
توضیحات: آقای جعفری جوزانی کارگردان
یکبار دیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:39:19-05
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101259283
توضیحات: خانم امیر شاهی
یکبار دیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:45:22-05
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101258115
توضیحات: امین زندگانی
یکبار دیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:43:00-15
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101257574
توضیحات: آقای عامل
یکبار دیگه
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:43:51-15
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101256782
توضیحات: ژاله صادقیان
یک یرش زندگی
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-26 16:30:00
مدت: 0:10:02-08
حجم فایل: 264.9 مگابایت
شماره مدیا: 101008988
توضیحات: خاطره ها و عکس ها
یک گوشه پاک وپورنور
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1389-05-11 04:30:00
مدت: 01:23:00
حجم فایل: 1660 مگابایت
شماره مدیا: 100029918
توضیحات: سینمایی/ایرانی/تکرار87/12/06
یک گفتگو
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-20 16:15:00
مدت: 0:06:08-14
حجم فایل: 162.1 مگابایت
شماره مدیا: 101027426
توضیحات: ویژه شهید آوینی گفتگو با پدر شهید
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-21 22:30:00
مدت: 0:26:48-09
حجم فایل: 725.5 مگابایت
شماره مدیا: 101038306
توضیحات: کلاس ادبیات جواد هداوند
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-20 22:30:00
مدت: 0:30:20-09
حجم فایل: 821.2 مگابایت
شماره مدیا: 101038540
توضیحات: کلاس ادبیات جواد هداوند
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-19 21:30:00
مدت: 0:26:44-14
حجم فایل: 723.7 مگابایت
شماره مدیا: 101037861
توضیحات: کلاس موضوعی ریاضیات امیر خراسانی
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-17 23:30:00
مدت: 0:22:26-13
حجم فایل: 607.3 مگابایت
شماره مدیا: 101037216
توضیحات: کلاس علوم کیومرث مهدی پور
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-16 21:30:00
مدت: 0:25:15-00
حجم فایل: 683.3 مگابایت
شماره مدیا: 101036636
توضیحات: کلاس علوم کیومرث مهدی پور
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-15 23:30:00
مدت: 0:28:31-08
حجم فایل: 771.8 مگابایت
شماره مدیا: 101036200
توضیحات: کلاس IT
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-14 22:30:00
مدت: 0:24:48-05
حجم فایل: 671.1 مگابایت
شماره مدیا: 101035938
توضیحات: کلاس علوم IT بهرام جعفرزاده
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-13 23:30:00
مدت: 0:27:04-06
حجم فایل: 732.7 مگابایت
شماره مدیا: 101035580
توضیحات: تشبیه
یک گام دیگر
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-02-12 23:30:00
مدت: 0:30:26-09
حجم فایل: 823.8 مگابایت
شماره مدیا: 101035057
توضیحات: کلاس ادبیات ، جواد هداوند
یک کلام حرف حساب
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-03-27 10:58:00
مدت: 0:30:36-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101052521
توضیحات: مهدی فقیه
یک کلام حرف حساب
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-03-26 11:00:00
مدت: 0:29:23-07
حجم فایل: 890.8 مگابایت
شماره مدیا: 101052266
توضیحات: مهدی فقیه
یک کلام حرف حساب
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-03-25 11:00:00
مدت: 0:30:03-16
حجم فایل: 917.7 مگابایت
شماره مدیا: 101051848
توضیحات: گفتگو با مهدی فقیه
یک کلام حرف حساب
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-03-23 10:55:00
مدت: 0:32:19-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101051163
توضیحات: گفتگو با مهدی فقیه
یک کلام حرف حساب
کانال: شبکه قرآن
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-08 12:30:00
مدت: 0:33:41-10
حجم فایل: 911.6 مگابایت
شماره مدیا: 101045527
توضیحات: موضوع ندارد
یک کتاب خوب
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-10-21 03:30:00
مدت: 00:09:00
حجم فایل: 180 مگابایت
شماره مدیا: 100465417
توضیحات: خانم فلک شاهی :مدرس دانشگاه
یک کافه سوال
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-05 01:30:00
مدت: 0:34:59-04
حجم فایل: 946.9 مگابایت
شماره مدیا: 101043802
توضیحات: نما نما کردن بچه پولدارها
یک کاسه شیر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-04-17 00:40:00
مدت: 0:14:52-08
حجم فایل: 698.9 مگابایت
شماره مدیا: 101060596
توضیحات: کارتون
یک کاریک عشق
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-11 03:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100459418
توضیحات: دکتربهرامی /دندان پزشک کودکان
یک کارخوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-06-15 21:00:00
مدت: 0:56:54-06
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101200988
توضیحات: داستانهای سازمان آتش نشانی
یک کار خوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-03-04 20:30:00
مدت: 1:01:23-19
حجم فایل: 2867.2 مگابایت
شماره مدیا: 101168055
توضیحات: داستان های آتش نشانی
یک کار خوب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-01-07 20:30:00
مدت: 0:56:57-08
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101149753
توضیحات: داستان های سازمان آتش نشانی
یک چین خوردگی درزمان
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-10-14 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100573064
توضیحات: خارجی
یک چین خوردگی درزمان
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-10-07 03:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100575302
توضیحات:
یک چین خوردگی درزمان
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-09-30 03:30:00
مدت: 00:40:00
حجم فایل: 800 مگابایت
شماره مدیا: 100577414
توضیحات: ق 2
یک چین خوردگی درزمان
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1386-09-23 03:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100579448
توضیحات: ق /1خارجی
یک چکه ماه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:57:09
مدت: 0:26:45-03
حجم فایل: 724 مگابایت
شماره مدیا: 101289869
توضیحات: