یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-25 22:00:00
مدت: 0:57:14-04
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101110787
توضیحات: دکتر ماهور طباطبایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-21 18:30:00
مدت: 0:57:41-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101108820
توضیحات: پزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-14 18:30:00
مدت: 0:55:12-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101106501
توضیحات: دکتر کامبیز باقرزاده ، گلکاریان ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-08-07 19:00:00
مدت: 0:54:45-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101104588
توضیحات: ارتو دنسی ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-23 18:00:00
مدت: 0:58:44-02
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101098912
توضیحات: لیزر ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-07-16 19:00:00
مدت: 0:54:09-01
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101096878
توضیحات: جوان سازی ، کنترل خشم ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-30 23:15:00
مدت: 0:56:42-16
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101090481
توضیحات: جوان سازی ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-23 22:30:00
مدت: 0:50:52-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101088036
توضیحات: گوش و حلق و بینی ، تغذیه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-16 23:00:00
مدت: 0:39:09-13
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101084353
توضیحات: استخوان و مفاصل ، تغذیه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-06-09 23:45:00
مدت: 0:46:58-12
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101080807
توضیحات: حقوق سلامت ، ارتودنسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-26 23:15:00
مدت: 0:50:48-10
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101075280
توضیحات: غده تیروئید ،کنترل خشم
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-19 23:30:00
مدت: 0:47:02-08
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101073047
توضیحات: تغذیه ، عزت نفس ، شگفتی های بدن انسان ، جراحی آرنج و شانه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-12 22:30:00
مدت: 0:56:03-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101070233
توضیحات: گوش و حلق و بینی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-05 23:30:00
مدت: 0:57:05-05
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101067455
توضیحات: نزدیک بینی و دور بینی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-05-02 22:30:00
مدت: 0:49:22-00
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101066648
توضیحات: ارتودنسی ، عزت نفس ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-26 00:05:00
مدت: 0:49:08-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101052037
توضیحات: پیوند مو ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-19 00:15:00
مدت: 0:49:39-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101049542
توضیحات: گوش و حلق و بینی ، جرایم پزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-03-12 00:00:00
مدت: 0:50:53-17
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101046088
توضیحات: کبد و کیسه صفرا ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-03-05 00:00:00
مدت: 0:52:10-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101043796
توضیحات: روش های نوین درمان بیماری های اعصاب
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-29 00:15:00
مدت: 0:52:11-11
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101040982
توضیحات: درد ، بیمه مسئولیت مدنی، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-22 00:00:00
مدت: 0:50:16-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101038791
توضیحات: اعصاب شناختی ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-14 23:45:00
مدت: 0:53:17-05
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101036370
توضیحات: ارتودنسی ، طب سنتی ، دکتر فقیهی ، دکتر عبدالرضا جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-02-08 00:00:00
مدت: 0:49:56-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101033487
توضیحات: دندانپزشک ، حافظه و یادگیری، طب سنتی ، خبرهای روز تکنو لوژی، چهره ماندگار0
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-31 23:05:00
مدت: 0:54:46-12
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101031088
توضیحات: ارتوپدی، رابطه والدین با نوجوان ،چهره ماندگار دکتر سید محمود طبا طبایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-28 17:05:00
مدت: 0:59:20-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101030230
توضیحات: جراحی ستون فقرات ، طب سنتی، احترام به نوجوان
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-04-13 04:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100300847
توضیحات: تحول درنظام آموزش متوسطه /غلامعلی افروز /محسن ایمانی
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-23 04:30:00
مدت: 00:26:00
حجم فایل: 520 مگابایت
شماره مدیا: 100307824
توضیحات: چگونه موفق شدم /آقای دکترالله یاری
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-18 04:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100309886
توضیحات: انجمن پزشکان کودکان ایران/دکترکاظمی.دکترکوشانفر
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-08 04:30:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100313260
توضیحات: همایش سالیانه انجمن پزشکان کودک/مظفری/مومن زاده
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-07 04:30:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100313529
توضیحات: همایش سالیانه انجمن پزشکی کودکان ایران/ق2
یک فنجان اندیشه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-03-06 04:30:00
مدت: 00:24:00
حجم فایل: 480 مگابایت
شماره مدیا: 100313923
توضیحات: همایش سالیانه انجمن پزشکی کودکان ایران/ق1
یک فنجان آرمش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-11 14:00:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100872558
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-16 18:30:00
مدت: 0:53:40-18
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100994200
توضیحات: مدیریت روانی،مشکلات مالی خانواده،
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-25 18:50:00
مدت: 0:43:09-11
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100987046
توضیحات: ارتباط موثر والدین با نوجوانان 2
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-11 18:50:00
مدت: 0:45:16-04
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100982387
توضیحات: ارتباط موثر والدین با جوانان،
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-04 18:50:00
مدت: 0:44:34-22
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100980487
توضیحات: روش های تربیتی و شیو های زندگی،دکتر لیلا زواره
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-27 18:55:00
مدت: 0:45:38-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 100977037
توضیحات: سلامت روان از کودکی تا جوانی،دکترمریم فرضی
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-07-29 18:45:00
مدت: 0:44:33-01
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100966848
توضیحات: آداب و معاشرت2
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-07-22 15:30:00
مدت: 0:33:37-07
حجم فایل: 886.7 مگابایت
شماره مدیا: 100964348
توضیحات: زيباي و سلامت روان
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-06-07 00:30:00
مدت: 00:38:00
حجم فایل: 760 مگابایت
شماره مدیا: 100935130
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-05-31 00:30:00
مدت: 00:41:00
حجم فایل: 820 مگابایت
شماره مدیا: 100935138
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-05-24 00:25:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100935136
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-05-17 00:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935134
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-05-10 00:30:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100935132
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-04-06 00:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935128
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-03-30 00:40:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935126
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-03-09 00:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935124
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-03-02 00:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100935122
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-02-26 00:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935120
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-02-19 00:55:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100935118
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-02-05 00:55:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935116
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-29 00:40:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100935114
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-01-22 00:40:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100935112
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-12-22 23:50:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872576
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-12-16 00:20:00
مدت: 00:13:00
حجم فایل: 260 مگابایت
شماره مدیا: 100872574
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-12-08 23:35:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872582
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-12-01 23:40:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872580
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-11-24 23:35:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872578
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-11-10 23:35:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872572
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-11-03 23:35:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100872570
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-10-26 23:35:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100872568
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-10-19 23:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100872566
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-28 23:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100872564
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-18 14:05:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100872562
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-14 14:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100872560
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-11 14:00:00
مدت: 00:25:00
حجم فایل: 500 مگابایت
شماره مدیا: 100872556
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-07 14:00:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100872554
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-09-04 14:00:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100872552
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-30 14:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100872550
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-27 14:05:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100872548
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-20 13:35:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100872546
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-16 13:55:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100872544
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-09 13:55:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100872542
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-08-06 13:55:00
مدت: 00:28:00
حجم فایل: 560 مگابایت
شماره مدیا: 100872540
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-29 14:00:00
مدت: 00:27:00
حجم فایل: 540 مگابایت
شماره مدیا: 100872538
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-25 14:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100872536
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-22 13:55:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100872534
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-18 14:00:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100872532
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-15 13:55:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100872530
توضیحات:
یک فنجان آرامش
کانال: شبکه 5
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1392-07-11 13:20:00
مدت: 00:29:00
حجم فایل: 580 مگابایت
شماره مدیا: 100872528
توضیحات: