یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:06:30-19
حجم فایل: 176.3 مگابایت
شماره مدیا: 101275308
توضیحات: لطفا سفارش نگیرید قطعی سیگنال
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:28-04
حجم فایل: 418.7 مگابایت
شماره مدیا: 101274302
توضیحات: دکتر جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:16:10-05
حجم فایل: 437.7 مگابایت
شماره مدیا: 101273465
توضیحات: داریوش سودی ؛ متخصص آسیب های ورزشی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:50-24
حجم فایل: 294 مگابایت
شماره مدیا: 101273159
توضیحات: دکتر آشتیانی کاظمی ؛ جراحی پلاستیک
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:55-02
حجم فایل: 295.7 مگابایت
شماره مدیا: 101272993
توضیحات: دکتر عبدالرضا جمیلیان ؛ دندان پزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:11:16-09
حجم فایل: 305.3 مگابایت
شماره مدیا: 101272251
توضیحات: دکتر مهرداد کریم زاده
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:16:00-17
حجم فایل: 433.4 مگابایت
شماره مدیا: 101272240
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:53-10
حجم فایل: 294.9 مگابایت
شماره مدیا: 101272173
توضیحات: دکتر فرهمندی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:36-13
حجم فایل: 422.3 مگابایت
شماره مدیا: 101272145
توضیحات: دکتر کلانتر معتمدی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:11:17-21
حجم فایل: 306.1 مگابایت
شماره مدیا: 101271993
توضیحات: دکتر علیرضا فرهمندی ؛ جراحی آرنج و شانه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:45-15
حجم فایل: 426.5 مگابایت
شماره مدیا: 101271981
توضیحات: دکتر مهدوی نیا ؛ پوست و مو
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:59-22
حجم فایل: 297.9 مگابایت
شماره مدیا: 101271945
توضیحات: دکتر اردلان صالحیان ؛ دندانپزشک ترمیمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:16:20-11
حجم فایل: 442.2 مگابایت
شماره مدیا: 101271931
توضیحات: دکتر جمیلیان فلوشیپ دندانپزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:46-05
حجم فایل: 426.7 مگابایت
شماره مدیا: 101271751
توضیحات: دکتر رضا رستمی ؛ اعصاب و روان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:11:13-17
حجم فایل: 304 مگابایت
شماره مدیا: 101271631
توضیحات: دکتر محسن نراقی ؛ گوش و حلق و بینی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:14:58-19
حجم فایل: 405.3 مگابایت
شماره مدیا: 101271619
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ ناهنجاریهای فک و صورت
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:09:47-19
حجم فایل: 460.3 مگابایت
شماره مدیا: 101269368
توضیحات: دکتر محسن روز رخ
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:46-06
حجم فایل: 741.6 مگابایت
شماره مدیا: 101269358
توضیحات: دکتر مهدوی نیا
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:45-21
حجم فایل: 741.2 مگابایت
شماره مدیا: 101269260
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:23-14
حجم فایل: 488.5 مگابایت
شماره مدیا: 101269159
توضیحات: دکتر ایمانی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:48-23
حجم فایل: 743.4 مگابایت
شماره مدیا: 101269142
توضیحات: دکتر عبدالرضا جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:33-05
حجم فایل: 731.1 مگابایت
شماره مدیا: 101269094
توضیحات: دکتر مهری مهراد
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:33-10
حجم فایل: 496.4 مگابایت
شماره مدیا: 101267996
توضیحات: دکتر رضا ملک زاده
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:01-04
حجم فایل: 705.9 مگابایت
شماره مدیا: 101267974
توضیحات: دکتر جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:11-13
حجم فایل: 479.1 مگابایت
شماره مدیا: 101267084
توضیحات: دکتر غلامرضا پورمند
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:14:59-16
حجم فایل: 704.7 مگابایت
شماره مدیا: 101267072
توضیحات: دکتر مهری مهراد
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:46-06
حجم فایل: 741.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267221
توضیحات: دکتر مهدوی نیا
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:28-21
حجم فایل: 492.6 مگابایت
شماره مدیا: 101267178
توضیحات: دکتر عبدالرضا جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:18-17
حجم فایل: 719.8 مگابایت
شماره مدیا: 101267153
توضیحات: دکتر عبدالرضا جمیلیان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:29-10
حجم فایل: 728.1 مگابایت
شماره مدیا: 101264523
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:06-15
حجم فایل: 475.4 مگابایت
شماره مدیا: 101264222
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:14:38-10
حجم فایل: 688.2 مگابایت
شماره مدیا: 101264212
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:11:05-19
حجم فایل: 521.6 مگابایت
شماره مدیا: 101264178
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:15:12-15
حجم فایل: 714.9 مگابایت
شماره مدیا: 101264307
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:34
مدت: 0:10:57-15
حجم فایل: 515.3 مگابایت
شماره مدیا: 101261427
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:35
مدت: 0:10:33-01
حجم فایل: 496 مگابایت
شماره مدیا: 101261376
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:35
مدت: 0:10:07-20
حجم فایل: 476.4 مگابایت
شماره مدیا: 101261328
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:35
مدت: 0:13:57-15
حجم فایل: 656.2 مگابایت
شماره مدیا: 101261314
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-07-09 20:30:00
مدت: 0:55:33-22
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101207116
توضیحات: دکتر کتایون نجفی زاده دکتر پریسا گلکاریان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-06-25 22:00:00
مدت: 0:53:06-00
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101203312
توضیحات: دکتر سعید اوسطی دکتر پریسا گلکاریان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-06-18 22:30:00
مدت: 0:55:22-02
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101203240
توضیحات: دکتر میر شکرایی دکتر پریسا گلکاریان دکتر سعید اوسطی دکتر مهدی فهیمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-06-11 20:30:00
مدت: 0:52:43-09
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101201010
توضیحات: دکتر ذبیح الله واحدی دکتر پریسا گلکاریان دکتر سعید اوسطی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-05-21 18:30:00
مدت: 0:54:35-23
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101192997
توضیحات: دکتر سعید اوسطی ؛ دکتر پریسا گلکاریان دکتر واحدی ؛ الهام حضار مقدم ؛ دکتر توکلی جو
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-05-14 22:30:00
مدت: 0:52:26-19
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101192562
توضیحات: دکتر جمیلیان ؛ دکتر گلکاریان ؛ دکتر فهیمی ؛ دکتر سربازی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-05-07 19:30:00
مدت: 0:56:46-20
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101188435
توضیحات: مشکلات تنفسی کودکان
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-04-24 19:30:00
مدت: 0:55:26-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101183651
توضیحات: دکتر علی رضا فرحمندی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-03-13 19:30:00
مدت: 0:53:25-00
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101170969
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: علمی
زمان پخش: 1395-03-06 04:30:00
مدت: 0:54:14-08
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101168638
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-02-09 22:30:00
مدت: 0:52:41-13
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101159523
توضیحات: دکتر عبدالرضا جمیلیان دکتر پریسا گلکاریان دکتر مهدی فهیمی الهام حضار مقدم
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-02-20 16:00:00
مدت: 0:13:49-13
حجم فایل: 649.7 مگابایت
شماره مدیا: 101163784
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-02-23 22:30:00
مدت: 0:54:32-14
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101163915
توضیحات: دکتر اوسطی دکتر فقیهی اللهام حضار مقدم
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-01-17 05:30:00
مدت: 0:53:09-19
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101152166
توضیحات: دکتر امیر هوشنگ احسانی ؛ پوست و مو
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-01-20 17:30:00
مدت: 0:53:17-07
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101152961
توضیحات: دکتر امیر هوشنگ احسانی دکتر پریسا گلکاریان دکتر امیر عباس علیزاده دکتر مهدی فهیمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-01-24 05:30:00
مدت: 0:55:50-12
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101154102
توضیحات: دکتر علیخانی دکتر پریسا گلکاریان دکتر صوفی زاده دکتر فهیمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1395-01-26 21:30:00
مدت: 0:55:50-05
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101155210
توضیحات: دکتر پریسا گلکاریان دکتر عزت الله علیخانی دکتر محمد صوفی زاده
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-22 16:15:00
مدت: 1:00:49-09
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101018335
توضیحات: آنژیو پلاستی، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-15 16:00:00
مدت: 1:00:39-19
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101015789
توضیحات: جراحی پلاستیک، طب سنتی، فشار خون
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-08 16:15:00
مدت: 0:58:13-09
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101013187
توضیحات: تغییر در رفتار زوجین، طب سنتی ، فلو شیپ نازایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-01 16:00:00
مدت: 1:00:23-11
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101010901
توضیحات: طب سنتی ، جراحی دندانپزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-24 16:00:00
مدت: 0:58:32-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101008368
توضیحات: درد، ارتباط زوجین، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-17 16:30:00
مدت: 1:00:11-11
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101006116
توضیحات: طب سنتی ، جراحی پلاستیک
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-10 16:00:00
مدت: 0:56:35-11
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101002468
توضیحات: کبد چرب
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-03 16:15:00
مدت: 0:55:24-22
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100999963
توضیحات: جراحی پلاستیک، چهره ماندگار
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-26 16:00:00
مدت: 0:51:39-19
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 100998235
توضیحات: دندانپزشکی، تغذیه ،تبلیغات در حرفه پزشکی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-19 16:00:00
مدت: 0:57:13-09
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100995136
توضیحات: پوست ومو،سقط جنین، دکتر شیخ الله واحدی ، محسن پیروز هاشمی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-12 15:50:00
مدت: 0:57:48-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100992985
توضیحات: پوست و مو ، گیا هان دارویی برای مو،دکتر محمد علی نیلفروش زاده ، امیر حیدری
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-05 16:00:00
مدت: 0:58:30-04
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100990686
توضیحات: کلیه و مجاری ادراری، دکتر ناصر سیم فروش
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-28 16:00:00
مدت: 0:56:38-20
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100987982
توضیحات: جراحی زیبایی بینی، دکتر حمید رضا حسنایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-21 16:00:00
مدت: 0:57:59-23
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100985996
توضیحات: جراحی پلاستیک، مجید راستی اردکانی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-14 16:00:00
مدت: 0:58:43-15
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100984044
توضیحات: حقوق سلامت ،شگفتی های بدن انسان،دکتر مرندی ، دکتر واحدی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-07 15:45:00
مدت: 0:57:08-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 100981408
توضیحات: دکتر مسعود قاسمی،قلب سالم
یک فنجان سلامت
کانال:
ژانر:
زمان پخش: 1402-01-02 19:02:35
مدت: 0:57:04-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101119002
توضیحات: طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-03 19:30:00
مدت: 0:55:10-16
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101121805
توضیحات: دکتر نداف
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-10 19:00:00
مدت: 0:56:51-13
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101124056
توضیحات: صفار هرندی دندانپزشکی زیبایی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-10-17 18:30:00
مدت: 0:58:48-23
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101125947
توضیحات: دکتر بهروز فارسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-01 18:45:00
مدت: 0:51:50-16
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101130668
توضیحات: گوش و حلق و بینی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-11-08 18:30:00
مدت: 0:54:46-04
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101132936
توضیحات: دکتر جمیلیان ، ارتودنسی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-12 18:00:00
مدت: 0:52:12-22
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101115437
توضیحات: جراحی آرنج و شانه
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-05 18:30:00
مدت: 0:52:21-13
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101112278
توضیحات: فلو شیپ نازایی ، حقوق سلامت ، طب سنتی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-09-02 03:30:00
مدت: 0:58:46-00
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101111893
توضیحات: طب سنتی