یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-07 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100442920
توضیحات: قصه ای ازقصه های بازار
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-06 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100443180
توضیحات: یادی ازیادگار/فرهادورهام
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-02 04:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100444128
توضیحات: درزیرزمین خانه نیست
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1388-01-01 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100444422
توضیحات: پشت آتش سبز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-12-22 03:30:00
مدت: 00:46:00
حجم فایل: 920 مگابایت
شماره مدیا: 100447312
توضیحات: درمسیرتندباد
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-12-01 03:30:00
مدت: 00:44:00
حجم فایل: 880 مگابایت
شماره مدیا: 100453626
توضیحات: قصه ای ازقصه های بازار
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-24 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100455548
توضیحات: بررسی ومعرفی فیلم آن سوی آتش /کیانوش عیاری
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-11-03 03:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100462001
توضیحات: بچه های آسمان /پشت صحنه /مجیدی /اسفندیاروکیلی
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-10-20 03:30:00
مدت: 00:55:00
حجم فایل: 1100 مگابایت
شماره مدیا: 100465477
توضیحات: خاک وخون وخوشید
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-10-12 03:30:00
مدت: 00:43:00
حجم فایل: 860 مگابایت
شماره مدیا: 100035163
توضیحات: پشت صحنه فیلم سینمایی کافه ترانزیت
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1387-10-05 03:30:00
مدت: 00:42:00
حجم فایل: 840 مگابایت
شماره مدیا: 100470172
توضیحات: پشت آتش سبز
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-03-14 23:30:00
مدت: 0:42:08-02
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101047700
توضیحات: چکمه تیک تاک
یک فیلم یک تجربه
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1394-01-04 00:30:00
مدت: 0:49:23-06
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101022791
توضیحات: مادر را صدا کن روایتی از فیلم مادر علی حاتمی
یک فیلم و یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-13 03:30:00
مدت: 0:38:40-23
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101188753
توضیحات:
یک فیلم ، یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-08-17 02:30:00
مدت: 0:53:07-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 100972707
توضیحات: دیوار شیشه ای
یک فیل خوش شانس
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-07-06 03:30:00
مدت: 1:17:42-16
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101092653
توضیحات: مستند 4 خارجی
یک فیل خوش شانس
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-06-23 06:30:00
مدت: 1:19:24-22
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101087523
توضیحات: مستند 4 خارجی
یک فنجان چای گرم
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1388-05-17 04:30:00
مدت: 01:22:00
حجم فایل: 1640 مگابایت
شماره مدیا: 100033289
توضیحات: سینمایی ایرانی /کارگردان :یلداجبلی
یک فنجان چای گرم
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-09-19 03:30:00
مدت: 01:22:00
حجم فایل: 1640 مگابایت
شماره مدیا: 100035269
توضیحات: سینمایی /ایرانی /کارگردان :یلداجبلی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-02 20:15:00
مدت: 0:51:37-19
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101011581
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-18 19:30:00
مدت: 0:47:54-01
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101006874
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-12 20:30:00
مدت: 0:46:52-24
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101003414
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-11 20:05:00
مدت: 0:47:18-24
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101003361
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-06 20:00:00
مدت: 0:39:25-20
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 101001318
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-04 20:20:00
مدت: 0:44:36-08
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101000615
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-01 20:20:00
مدت: 0:45:47-23
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 100999727
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-29 21:20:00
مدت: 0:38:38-17
حجم فایل: 1843.2 مگابایت
شماره مدیا: 100999023
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-27 21:25:00
مدت: 0:35:54-12
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 100998170
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-23 19:20:00
مدت: 0:57:26-07
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 100996636
توضیحات: مجید قره داغی - افشین زینوری - بابک محمد زاده اصل
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-21 19:30:00
مدت: 0:50:32-04
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 100996126
توضیحات: گفتگو با علی اکبر خانجانی - رحمان رضایی - محمد رضا واعظی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-16 19:55:00
مدت: 0:44:36-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100994759
توضیحات: میلاد محسنی فرد - عارف لرستانی - پدرام حنفی زاده
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-14 19:50:00
مدت: 0:45:38-06
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100993866
توضیحات: گفتگو با کیهان ملکی - کیارش تاریخی - مهشید رافعی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-09 19:30:00
مدت: 0:44:53-03
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100992057
توضیحات: حضور علی ساریخانی - احسان حق شناس دکتر علیرضا شایسته
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-10-07 19:10:00
مدت: 0:50:08-22
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100991328
توضیحات: آرشا اقدسی - مریم طوسی - رضا ادیبی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-25 19:35:00
مدت: 0:45:22-22
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100987433
توضیحات: گفتگو با سیامک نوری خلیله ده وحید شمسایی - دکتر صادق بابا شاه
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-23 19:15:00
مدت: 0:45:22-10
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100986567
توضیحات: گفتگو با علیرضا صلصالی - امیر محمد زند - احمد صفایی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-18 20:50:00
مدت: 0:45:01-21
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100985200
توضیحات: گفتگو با بهرام پاییز - غلامحسین محمدی - مهدی حب درویش
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-16 19:50:00
مدت: 0:43:22-12
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 100984417
توضیحات: گفتگو با مهمانان : مهرداد میرزایی ارجنکی کوروش سلیمانی - بهروز خلیلی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-09 19:00:00
مدت: 0:38:17-03
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 100981685
توضیحات: مهران رنجبر - کیوان سیفی - رضا کاظمی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-05 14:20:00
مدت: 0:43:49-07
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100980010
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-04 14:30:00
مدت: 0:45:11-23
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 100980012
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-03 14:15:00
مدت: 0:44:49-07
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100979352
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-02 14:15:00
مدت: 0:47:04-04
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 100979174
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-09-01 14:15:00
مدت: 0:48:00-23
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100978998
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-27 14:10:00
مدت: 0:49:32-17
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 100978369
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-27 14:10:00
مدت: 0:47:00-20
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100977699
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-26 14:10:00
مدت: 0:47:13-16
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100976869
توضیحات: گفتگو
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-25 14:15:00
مدت: 0.033136574074074
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100976583
توضیحات: جوانان و موقعیت
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-25 14:10:00
مدت: 0:47:27-20
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100979058
توضیحات: جوانان و موفقیت
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-24 14:10:00
مدت: 0:47:50-11
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 100975109
توضیحات: گفتگو با سیامند رحمانی - علی فلاح - سید مهدی طاهری
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-21 14:20:00
مدت: 0:42:23-21
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 100974047
توضیحات: معرفی مشاغلی که کمتر به آنها توجه شده است مجتبی اشراقی آرانی / سید مهدی سجادی نیری / محسن افشانی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-20 14:15:00
مدت: 0:42:54-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 100973942
توضیحات: گفتگو با حمزه زرینی / عباس حسین زاده / علیرضا آقا میر محمدی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-19 14:15:00
مدت: 0:45:16-21
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 100973821
توضیحات: گفتگو با حسام عقبایی علیرضا مختاری همامی سعید علیخانی
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-18 14:10:00
مدت: 0:46:42-10
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 100973237
توضیحات: جوانان و موفقیعت اکرم خدابنده لو / حامد ساجدی / عظیم فلاح
یک فنجان چای
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-08-17 14:20:00
مدت: 0.029351851851852
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 100973008
توضیحات: گفتگو با مهدی حامدی کیا / حسین سلیمانی / عاطفه صفار شاهرودی
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:00-03
حجم فایل: 848.5 مگابایت
شماره مدیا: 101493995
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:39-00
حجم فایل: 829.9 مگابایت
شماره مدیا: 101505537
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:51-16
حجم فایل: 841.1 مگابایت
شماره مدیا: 101505258
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:45-18
حجم فایل: 835.9 مگابایت
شماره مدیا: 101493846
توضیحات: دکتر پیمان میر شاهوند
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:50-23
حجم فایل: 840.5 مگابایت
شماره مدیا: 101495039
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:55-08
حجم فایل: 844.3 مگابایت
شماره مدیا: 101496673
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر:
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:10:24-15
حجم فایل: 552 مگابایت
شماره مدیا: 101496589
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:55-09
حجم فایل: 844.4 مگابایت
شماره مدیا: 101497415
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:33-07
حجم فایل: 824.8 مگابایت
شماره مدیا: 101505323
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:30-21
حجم فایل: 822.7 مگابایت
شماره مدیا: 101499365
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:16-10
حجم فایل: 863 مگابایت
شماره مدیا: 101499462
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:02-12
حجم فایل: 850.7 مگابایت
شماره مدیا: 101499611
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:10:26-12
حجم فایل: 553.6 مگابایت
شماره مدیا: 101499681
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:06-20
حجم فایل: 854.5 مگابایت
شماره مدیا: 101499841
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:12-15
حجم فایل: 859.6 مگابایت
شماره مدیا: 101500445
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:54-09
حجم فایل: 843.5 مگابایت
شماره مدیا: 101502558
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:51-00
حجم فایل: 840.6 مگابایت
شماره مدیا: 101502701
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:42-00
حجم فایل: 832.6 مگابایت
شماره مدیا: 101503174
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:51-13
حجم فایل: 841 مگابایت
شماره مدیا: 101502966
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:10:02-01
حجم فایل: 532 مگابایت
شماره مدیا: 101489565
توضیحات: دکتر میر شاهولد ؛ ارتوپد
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:19-09
حجم فایل: 812.6 مگابایت
شماره مدیا: 101495206
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:14-00
حجم فایل: 860.8 مگابایت
شماره مدیا: 101496162
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:36-15
حجم فایل: 827.8 مگابایت
شماره مدیا: 101496391
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:16:00-14
حجم فایل: 849 مگابایت
شماره مدیا: 101497327
توضیحات:
یک فنجان سلامت
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1401-12-29 15:45:50
مدت: 0:15:42-21
حجم فایل: 833.3 مگابایت
شماره مدیا: 101497655
توضیحات: