یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-03-11 16:40:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100855429
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-03-09 10:00:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100855427
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-03-08 16:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100855425
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-03-08 09:55:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100855423
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-03-07 16:35:00
مدت: 00:33:00
حجم فایل: 660 مگابایت
شماره مدیا: 100855421
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-02-28 16:55:00
مدت: 00:32:00
حجم فایل: 640 مگابایت
شماره مدیا: 100855419
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-02-26 08:00:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100855417
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-02-25 16:50:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100855415
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1392-01-18 19:00:00
مدت: 00:30:00
حجم فایل: 600 مگابایت
شماره مدیا: 100855407
توضیحات:
یک قطره خاک
کانال: شبکه 3
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1391-06-20 04:30:00
مدت: 00:34:00
حجم فایل: 680 مگابایت
شماره مدیا: 100793069
توضیحات:
یک قطره باران
کانال: شبکه 5
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-01-09 04:30:00
مدت: 00:20:00
حجم فایل: 400 مگابایت
شماره مدیا: 100332486
توضیحات: حجت الاسلام والمسلمین رنجبر
یک قربانی بزرگ
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:22:47-18
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 101422090
توضیحات: مستند
یک قدم مانده تا بهشت
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-09-19 16:20:00
مدت: 0:22:16-13
حجم فایل: 555.6 مگابایت
شماره مدیا: 101117133
توضیحات: مستند
یک قدم تامرگ
کانال: شبکه 5
ژانر: هنری
زمان پخش: 1390-09-01 03:30:00
مدت: 01:19:00
حجم فایل: 1580 مگابایت
شماره مدیا: 100023243
توضیحات: سینمایی ایرانی/کارگردان:بهروز فرجی/صداوتصویرسینک نیست
یک قدم تاخدا
کانال: شبکه 1
ژانر: هنری
زمان پخش: 1387-04-16 04:30:00
مدت: 01:12:00
حجم فایل: 1440 مگابایت
شماره مدیا: 100035864
توضیحات: سینمایی ایرانی
یک قدم تابهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-20 04:30:00
مدت: 00:00:00
حجم فایل: 0 مگابایت
شماره مدیا: 100282018
توضیحات: تکرار 89/6/10
یک قدم تابهشت
کانال: شبکه 2
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-06-10 04:30:00
مدت: 00:35:00
حجم فایل: 700 مگابایت
شماره مدیا: 100284793
توضیحات: کرمان/هنرمشبک/استاداکبرصوتی
یک قدم تا خدا
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 1:23:19-05
حجم فایل: 3891.2 مگابایت
شماره مدیا: 101332266
توضیحات: سینمایی
یک قدم تا بهشت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-04-08 17:00:00
مدت: 0:18:49-18
حجم فایل: 509.6 مگابایت
شماره مدیا: 101057537
توضیحات: سفر با پای پیاده به سمت مشهد الرضا
یک قبله یک پیامبر 23:20
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-28 03:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100233839
توضیحات: ارتباط مستقیم زابل / هفته وحدت / حبیبیان / کیانوش گرامی
یک قبله یک پیامبر 15:45
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-28 03:30:00
مدت: 00:48:00
حجم فایل: 960 مگابایت
شماره مدیا: 100233938
توضیحات: زابل/ اسحاقی / خسروی
یک قبله یک پیامبر 14:40
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-02 03:30:00
مدت: 01:25:00
حجم فایل: 1700 مگابایت
شماره مدیا: 100232691
توضیحات: بندرلنگه استان هرمزگان/ویژه برنامه روزمیلاد/سیدجوادرضویان
یک قبله یک پیامبر / 15:00
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-26 03:30:00
مدت: 01:02:00
حجم فایل: 1240 مگابایت
شماره مدیا: 100234399
توضیحات: بندر ترکمن /مهد ی صادقی: خواننده
یک قبله یک پیامبر 23:35
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-30 03:30:00
مدت: 01:14:00
حجم فایل: 1480 مگابایت
شماره مدیا: 100233328
توضیحات: ارتباط مستقیم باسنندج/اکرم بهرامچی/نباتی/حسینی/میرزایی:فرماندار/حمیدفولادی/خشایارراد
یک قبله یک پیامبر 23:25
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-02 03:30:00
مدت: 01:36:00
حجم فایل: 1920 مگابایت
شماره مدیا: 100232703
توضیحات: بندرلنگه ادامه
یک قبله یک پیامبر 15:10
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-30 03:30:00
مدت: 00:45:00
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 100233310
توضیحات: ویژه برنامه ولادت حضرت رسول(ص)/سنندج
یک قبله یک پیامبر 00:15
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-02 03:30:00
مدت: 01:29:00
حجم فایل: 1780 مگابایت
شماره مدیا: 100232799
توضیحات: بندرعباس
یک قبله یک پیامبر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-12-01 03:30:00
مدت: 00:59:00
حجم فایل: 1180 مگابایت
شماره مدیا: 100233113
توضیحات: ارتباط مستقیم بندر عباس /هفته وحدت /آقای پور /اسلام نظری
یک قبله یک پیامبر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-27 03:30:00
مدت: 01:35:00
حجم فایل: 1900 مگابایت
شماره مدیا: 100234291
توضیحات: مرکززاهدان هفته وحدت/بزرگ زاده/شهرام زندی :خواننده/عابدی:بازیگر
یک قبله یک پیامبر
کانال: شبکه 1
ژانر: تک برنامه
زمان پخش: 1389-11-27 03:30:00
مدت: 00:50:00
حجم فایل: 1000 مگابایت
شماره مدیا: 100234276
توضیحات: ویژه برنامه هفته وحدت /زاهدان
یک قاتل برای همیشه
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 1:21:14-05
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101383744
توضیحات: سینمایی
یک فیم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-26 20:30:00
مدت: 0:43:47-06
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101019733
توضیحات: فیلم چکمه
یک فیلک یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-15 13:30:00
مدت: 0:43:54-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101015694
توضیحات: یک روز طولانی ، قسمت اول
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:55:51-01
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101405894
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:55:39-14
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101405862
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 1:00:52-01
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101408356
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:53:24-17
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101408335
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر:
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:50:42-10
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101405164
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:54:31-09
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101405182
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1402-03-19 04:37:55
مدت: 0:54:35-14
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101405007
توضیحات: مختار نامه
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-12 03:30:00
مدت: 0:48:19-05
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101188324
توضیحات: خسرو سینائی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-09 11:30:00
مدت: 0:41:35-20
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101187921
توضیحات: درباره محمدرضا اصلانی , ق 1
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-09 03:30:00
مدت: 0:41:41-21
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101187910
توضیحات: درباره محمدرضا اصلانی , ق 1
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-05-23 02:30:00
مدت: 0:53:33-08
حجم فایل: 2560 مگابایت
شماره مدیا: 101191564
توضیحات: دغدغه های مستند سازی پوران درخشنده
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-14 03:30:00
مدت: 0:44:09-19
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101189410
توضیحات: کلاس برنامه سازی تلویزیونی ؛ گرایش مستند سازی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-11 03:30:00
مدت:
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101188012
توضیحات: مصطفی رزاق کریمی ؛ دیوار شیشه ای
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-10 18:30:00
مدت:
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101187975
توضیحات: درباره محمدرضا اصلانی , ق 2
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-05-10 02:30:00
مدت: 0:44:27-06
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101187955
توضیحات: درباره محمدرضا اصلانی , ق 2
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-04-31 02:30:00
مدت: 0:59:43-00
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101184944
توضیحات: با مستند هایم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-04-26 02:30:00
مدت:
حجم فایل: 2662.4 مگابایت
شماره مدیا: 101184280
توضیحات: سکوت ساحل ؛ مستندی درباره فرهاد مهرانفر
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-12-26 02:30:00
مدت: 0:38:10-16
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101019477
توضیحات: گناه گوهر
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-23 13:30:00
مدت: 0.036736111111111
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101018223
توضیحات: دیوار شیشه ای
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-21 02:30:00
مدت: 0.038460648148148
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101017885
توضیحات: بچه های آسمان
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-20 02:30:00
مدت: 0:41:59-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101017880
توضیحات: بچه های آسمان
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-19 02:30:00
مدت: 0:38:32-04
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101017024
توضیحات: دست های خالی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-16 23:30:00
مدت: 0:50:18-14
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101016172
توضیحات: نگاهی در چشم باد قسمت دوم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-14 02:30:00
مدت: 0:52:01-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101015256
توضیحات: نگاهی در چشم باد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-12-12 02:30:00
مدت: 0:47:54-20
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101014821
توضیحات: ماجرای بس عظیم ، قسمت سوم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-11 02:30:00
مدت: 0:47:16-15
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101014311
توضیحات: ماجرای بس عظیم ، قسمت دوم
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-10 02:30:00
مدت: 0:45:38-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101013964
توضیحات: ماجرایی بس عظیم ، قسمت اول
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-08 19:30:00
مدت: 0:53:29-19
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101013662
توضیحات: یک زندگی تا باران
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-08 13:30:00
مدت: 0:58:00-12
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101013596
توضیحات: پیروزی اراده ، ق 3
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-07 02:30:00
مدت: 0:52:30-03
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101012816
توضیحات: یک زندگی تا باران
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-06 02:30:00
مدت: 0:59:36-14
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101012502
توضیحات: سکوت ساحل
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-05 02:30:00
مدت: 0:57:47-10
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101012208
توضیحات: روزی که زمان ایستاد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-04 02:30:00
مدت: 0:44:18-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101011742
توضیحات: روزی که زمان ایستاد ، ق دوم نفرین شدگان
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-12-03 01:30:00
مدت: 0:55:34-08
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101011371
توضیحات: روزی که زمان ایستاد ، قسمت 3
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-29 18:30:00
مدت: 0:55:31-19
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101010379
توضیحات: سلام مرتضی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-29 02:30:00
مدت: 0:51:55-13
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101010275
توضیحات: روایتی درباره عباس تحویلدار
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-28 18:30:00
مدت: 0:46:50-23
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101010213
توضیحات: درباره محمد رضا اصلانی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1393-11-26 21:30:00
مدت: 0:46:51-14
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101009232
توضیحات: پورتره فیلمساز ، درباره محمد رضا اصلانی ، ق 2
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-26 02:30:00
مدت: 0:52:49-20
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101008900
توضیحات: دیوار شیشه ای
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-24 13:30:00
مدت: 0:45:46-21
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101008395
توضیحات: درباره محمد رضا اصلانی ، قسمت اول
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-23 18:30:00
مدت: 0.030555555555556
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101008080
توضیحات: روزگاری طولانی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-23 01:30:00
مدت: 0:47:20-16
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101008078
توضیحات: جوانی من در خیابان جا ماند زنده یاد محمود بهادری
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-22 15:30:00
مدت: 0.033900462962963
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101007971
توضیحات: دیوار شیشه ای ، فیلیمی از سام کلانتری
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-22 02:30:00
مدت: 1:00:03-16
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101008047
توضیحات: با مستند هایم به کارگردانی حمید رضا گوداغی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1393-11-21 01:30:00
مدت: 0.02837962962963
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101007526
توضیحات: شخصیت شناسی خسرو سینایی
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1393-11-20 02:30:00
مدت: 0:48:18-07
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101006691
توضیحات: خسرو سینایی آوایی که عتیقه شد
یک فیلم یک حقیقت
کانال: شبکه مستند
ژانر: هنری
زمان پخش: 1393-11-19 02:30:00
مدت: 0:39:33-16
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101006512
توضیحات: پشت صحنه ابراهیم در آتش