معراجی ها
کانال: شبکه 1
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-01-01 19:50:00
مدت: 2:06:36-18
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101020790
توضیحات: سینما یک،با تحلیل فیلم
دهکده پر ماجرا
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 20:00:00
مدت: 0:11:57-02
حجم فایل: 561.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020830
توضیحات: ق 2
اردوگاه حیوانات
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:10:23-16
حجم فایل: 488.4 مگابایت
شماره مدیا: 101020943
توضیحات: موجودات فضایی
دردانه
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:29:19-00
حجم فایل: 373.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021080
توضیحات: گفتگو
راهیان نور
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:13:42-04
حجم فایل: 341.9 مگابایت
شماره مدیا: 101021192
توضیحات: خرمشهر علقمه
مسیر نو
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 1:43:27-12
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021995
توضیحات: موضوع ندارد
با قهرمانان
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:23:11-22
حجم فایل: 627.7 مگابایت
شماره مدیا: 101022316
توضیحات: امامعلی حبیبی
خانه ی مادریم مرداب
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:25:15-12
حجم فایل: 683.5 مگابایت
شماره مدیا: 101022618
توضیحات: انزلی
آزمون 94
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-01-01 20:30:00
مدت: 0:52:50-04
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101022692
توضیحات: حساب دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم
به رنگ طلا
کانال: شبکه 3
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 20:40:00
مدت: 6:48:38-06
حجم فایل: 945.4 مگابایت
شماره مدیا: 101020999
توضیحات: گفتگو با مرتضی سلطان پور ابیانه
پدر و پسر
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 20:45:00
مدت: 0:21:53-00
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101020979
توضیحات: کارتون
پرونده های پر خطر
کانال: شبکه 4
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 20:45:00
مدت: 1:35:16-18
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021195
توضیحات: سینمایی خارجی 94