مهر بانو
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 18:55:00
مدت: 0:40:07-00
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021131
توضیحات: گفتگو
ایموکا
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:00:00
مدت: 0:04:36-16
حجم فایل: 216.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020839
توضیحات: کارتون
فرودگاه خرگوشها
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:00:00
مدت: 0:10:00-23
حجم فایل: 470.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020843
توضیحات: مزاحم نشوید
بچه نشو
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی ایرانی
زمان پخش: 1394-01-01 19:00:00
مدت: 1:22:46-24
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101020934
توضیحات: سینمایی ایرانی، بازیگران،آشا محرابی، ابراهیم شفیعی، نفیسه روشن، کارگردان ، احمد درویشعلی پور
تفسیر سوره مومنون
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 19:00:00
مدت: 0:29:44-23
حجم فایل: 656.1 مگابایت
شماره مدیا: 101021244
توضیحات: جلسه دهم آیات 12 الی 16
قصه های شیفولی و نی نی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:15:00
مدت: 0:06:28-00
حجم فایل: 303.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021051
توضیحات: شیفولی پر از کف صابونی
نقاشی نقاشی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:30:00
مدت: 0:14:51-06
حجم فایل: 698.1 مگابایت
شماره مدیا: 101020921
توضیحات: ق 2 کودک
ملکوت سخن
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 19:30:00
مدت: 0:34:41-14
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101021119
توضیحات: مسابقه شعر قرآنی
راهیان نور
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 19:30:00
مدت: 0:17:47-22
حجم فایل: 481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101022314
توضیحات: شلمچه
بازگویی یک خاطره
کانال: شبکه مستند
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 19:30:00
مدت: 0:28:05-07
حجم فایل: 760.1 مگابایت
شماره مدیا: 101022616
توضیحات: موضوع ندارد
گل آموز
کانال: شبکه 7
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:30:00
مدت: 1:00:05-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022687
توضیحات: موضوع ندارد
کرایون در دنیای رنگها
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 19:45:00
مدت: 0:13:08-04
حجم فایل: 617.3 مگابایت
شماره مدیا: 101020858
توضیحات: ترتیب رنگها