نما4
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 0:26:10-12
حجم فایل: 652.9 مگابایت
شماره مدیا: 101021187
توضیحات: تصاویر طنز
رویای فوتبال
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 1:43:12-11
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101022312
توضیحات: جام جهانی 2002 برزیل ، آلمان
لذت نقاشی
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 0:25:13-05
حجم فایل: 682.7 مگابایت
شماره مدیا: 101031195
توضیحات: موضوع ندارد
بازار لاله ها
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 17:40:00
مدت: 0:20:37-17
حجم فایل: 969.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021542
توضیحات: شهید قنبر زارع تازیانی
به روز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:55:00
مدت: 0:17:42-23
حجم فایل: 253.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020992
توضیحات: معزفی نرم افزارهای روز دنیا
کودک
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 18:00:00
مدت: 0:31:14-08
حجم فایل: 823.9 مگابایت
شماره مدیا: 101020927
توضیحات: شکوفه ها
یادگاری
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 18:15:00
مدت: 0:32:51-16
حجم فایل: 699.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021264
توضیحات: نگاهی به برنامه های قدمی تلویزیون
دنیای پویا
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 0:36:52-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101020834
توضیحات: کارتون
نگاه نو
کانال: شبکه 4
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 1:23:04-18
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101021190
توضیحات: تحلیل مستند نفت یا آب
جنون سرعت
کانال: شبکه 3
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 1:50:59-18
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021202
توضیحات: سینمایی خارجی
دروغگو دروغگو
کانال: شبکه نمایش
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 1:12:30-17
حجم فایل: 1945.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021988
توضیحات: بازیگر : جیم کری
مشق عشق
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 0:59:07-05
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022685
توضیحات: دکتر محسن ایمانی موضوع : صله ارحام