تا نیایش
کانال: شبکه 5
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 16:00:00
مدت: 0:32:01-21
حجم فایل: 844.7 مگابایت
شماره مدیا: 101019557
توضیحات: عید در قرآن
با خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:15:00
مدت: 0:10:13-09
حجم فایل: 269.8 مگابایت
شماره مدیا: 101020912
توضیحات: آقاسی پژوهشگر و محقق اجتماعی، مدیریت مخارج
دوربین 7
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:20:00
مدت: 0:07:40-20
حجم فایل: 207.8 مگابایت
شماره مدیا: 101031205
توضیحات: اولین سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشی
راه آرامش
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:29:23-11
حجم فایل: 775.1 مگابایت
شماره مدیا: 101020917
توضیحات: ایام فاطمیه
وهنری دیگر
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:30:44-02
حجم فایل: 766.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021185
توضیحات: نقاشی بنای قدیمی
تایم اوت
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:16:10-20
حجم فایل: 437.8 مگابایت
شماره مدیا: 101022310
توضیحات: تور دو فرانس تور فرانسیس مرحله اول دور مقدماتی
جهان نما
کانال: شبکه 1
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1394-01-01 16:50:00
مدت: 0:24:34-12
حجم فایل: 648 مگابایت
شماره مدیا: 101021138
توضیحات: دانش فضایی
نو بهار
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:00:00
مدت: 0:53:19-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020923
توضیحات: غزل ها
رودخانه خاطرات
کانال: HD شبکه
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 17:00:00
مدت: 1:26:00-17
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021212
توضیحات: سینمایی خارجی
دیدنیهای کاشان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:05:00
مدت: 0:26:46-08
حجم فایل: 653.1 مگابایت
شماره مدیا: 101021110
توضیحات: معرفی فین کاشان
گل باغ خورشید
کانال: شبکه قرآن
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 17:20:00
مدت: 1:35:21-22
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021100
توضیحات: بدون موضوع
سمت خدا
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 17:20:00
مدت: 7:10:40-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021161
توضیحات: گفتگو