کودک
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 11:00:00
مدت: 0:35:49-09
حجم فایل: 944.7 مگابایت
شماره مدیا: 101020901
توضیحات: شکوفه ها، قصه های شنی
گوفی به دانشگاه میرود
کانال: HD شبکه
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 11:00:00
مدت: 0:56:50-10
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021196
توضیحات: کارتون سینمایی خارجی
بوی عیدی بوی توپ
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 11:00:00
مدت: 0:58:47-18
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022308
توضیحات: مهمان ها : پیمان یوسفی ، مزدک میرزایی
دکتر سلام
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-01-01 11:00:00
مدت: 0:40:50-03
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022680
توضیحات: دکتر معتمدی ، روانشناس موضوع : صله رحم
طنز پیشگان
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 11:15:00
مدت: 0:55:52-06
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021178
توضیحات: سلطان کمدی، جری لوئیس
راهیان نور
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 11:30:00
مدت: 0:16:06-16
حجم فایل: 425 مگابایت
شماره مدیا: 101020909
توضیحات: آبادان ، دیدار از مناطق عملیاتی
چراغ خانه
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 11:40:00
مدت: 0:16:06-09
حجم فایل: 329.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021037
توضیحات: گفتگو با مادر سید مهدی و سید محمد حسینی کاشانی
چشمه های جاری
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 12:00:00
مدت: 1:27:04-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021053
توضیحات: گفتگو
مدار 135 درجه
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 12:00:00
مدت: 3:59:55-13
حجم فایل: 558.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021114
توضیحات: گفتگو با سید محمد
یاد خدا
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 12:00:00
مدت: 0:40:35-20
حجم فایل: 712.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021254
توضیحات: بکارگیری رهنمودهای قرآن در زندگی
نبرد برای زندگی
کانال: شبکه افق
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 12:00:00
مدت: 0:48:32-15
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021386
توضیحات: کلمبیا
راهیان نور
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 12:20:00
مدت: 0:09:27-07
حجم فایل: 249.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021135
توضیحات: خرمشهر اروند