بشری
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 12:30:00
مدت: 0:56:19-00
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021006
توضیحات: گفتگو با گروه مدیحه سرایی و تواشیح نور
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 12:30:00
مدت: 0:26:51-16
حجم فایل: 506.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021233
توضیحات: بدون موضوع
آجیل فروش
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 12:45:00
مدت: 1:16:36-20
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101020894
توضیحات: انیمیشن ، کارتونی ، خارجی
مستند مرگ آفرینان
کانال: شبکه 3
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 12:50:00
مدت: 0:28:05-11
حجم فایل: 1024 مگابایت
شماره مدیا: 101021122
توضیحات: مراحا دفاع حیوانات
نقطه اوج
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 12:50:00
مدت: 0:29:21-11
حجم فایل: 774.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021132
توضیحات: پرتاب دیسک
مسیر
کانال: شبکه 5
ژانر: اقتصادی
زمان پخش: 1394-01-01 13:00:00
مدت: 0:11:48-22
حجم فایل: 311.7 مگابایت
شماره مدیا: 101019534
توضیحات: قسمت 1
مستند شگفتیهای خلقت
کانال: شبکه قرآن
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 13:00:00
مدت: 0:26:16-02
حجم فایل: 449.3 مگابایت
شماره مدیا: 101021177
توضیحات: زندگی زیر برگ ها
یک روز خوب
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 13:00:00
مدت: 0:28:36-00
حجم فایل: 773.9 مگابایت
شماره مدیا: 101022671
توضیحات: روستای دهگحان کهنوج
ماجرای آجیل فروشی
کانال: شبکه 5
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 13:25:00
مدت: 1:17:04-04
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101020792
توضیحات: سینمایی انیمیشن،ماجرای آجیل فروشی
پشت قاب 4
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 13:30:00
مدت: 1:06:06-16
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021174
توضیحات: برنامه های تولیدی شبکه 4
مستند 7
کانال: شبکه 7
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 13:30:00
مدت: 0:57:11-03
حجم فایل: 1536 مگابایت
شماره مدیا: 101022675
توضیحات: دنیاهای نا دیدنی خارج از مقیاس
حیات خانه ما
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 14:00:00
مدت: 0:27:50-15
حجم فایل: 734.2 مگابایت
شماره مدیا: 101020898
توضیحات: امیر و دایی ، محیط زیست ، حیوانات، جاده چالوس