تا نیایش
کانال: شبکه 5
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 16:00:00
مدت: 0:32:01-21
حجم فایل: 844.7 مگابایت
شماره مدیا: 101019557
توضیحات: عید در قرآن
با خانواده
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:15:00
مدت: 0:10:13-09
حجم فایل: 269.8 مگابایت
شماره مدیا: 101020912
توضیحات: آقاسی پژوهشگر و محقق اجتماعی، مدیریت مخارج
دوربین 7
کانال: شبکه 7
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:20:00
مدت: 0:07:40-20
حجم فایل: 207.8 مگابایت
شماره مدیا: 101031205
توضیحات: اولین سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشی
راه آرامش
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:29:23-11
حجم فایل: 775.1 مگابایت
شماره مدیا: 101020917
توضیحات: ایام فاطمیه
وهنری دیگر
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:30:44-02
حجم فایل: 766.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021185
توضیحات: نقاشی بنای قدیمی
تایم اوت
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 16:30:00
مدت: 0:16:10-20
حجم فایل: 437.8 مگابایت
شماره مدیا: 101022310
توضیحات: تور دو فرانس تور فرانسیس مرحله اول دور مقدماتی
جهان نما
کانال: شبکه 1
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1394-01-01 16:50:00
مدت: 0:24:34-12
حجم فایل: 648 مگابایت
شماره مدیا: 101021138
توضیحات: دانش فضایی
نو بهار
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:00:00
مدت: 0:53:19-15
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020923
توضیحات: غزل ها
رودخانه خاطرات
کانال: HD شبکه
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1394-01-01 17:00:00
مدت: 1:26:00-17
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021212
توضیحات: سینمایی خارجی
دیدنیهای کاشان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:05:00
مدت: 0:26:46-08
حجم فایل: 653.1 مگابایت
شماره مدیا: 101021110
توضیحات: معرفی فین کاشان
گل باغ خورشید
کانال: شبکه قرآن
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 17:20:00
مدت: 1:35:21-22
حجم فایل: 2457.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021100
توضیحات: بدون موضوع
سمت خدا
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 17:20:00
مدت: 7:10:40-17
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021161
توضیحات: گفتگو
نما4
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 0:26:10-12
حجم فایل: 652.9 مگابایت
شماره مدیا: 101021187
توضیحات: تصاویر طنز
رویای فوتبال
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 1:43:12-11
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101022312
توضیحات: جام جهانی 2002 برزیل ، آلمان
لذت نقاشی
کانال: شبکه 7
ژانر: آموزشی
زمان پخش: 1394-01-01 17:30:00
مدت: 0:25:13-05
حجم فایل: 682.7 مگابایت
شماره مدیا: 101031195
توضیحات: موضوع ندارد
بازار لاله ها
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 17:40:00
مدت: 0:20:37-17
حجم فایل: 969.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021542
توضیحات: شهید قنبر زارع تازیانی
به روز
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 17:55:00
مدت: 0:17:42-23
حجم فایل: 253.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020992
توضیحات: معزفی نرم افزارهای روز دنیا
کودک
کانال: شبکه 2
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 18:00:00
مدت: 0:31:14-08
حجم فایل: 823.9 مگابایت
شماره مدیا: 101020927
توضیحات: شکوفه ها
یادگاری
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 18:15:00
مدت: 0:32:51-16
حجم فایل: 699.5 مگابایت
شماره مدیا: 101021264
توضیحات: نگاهی به برنامه های قدمی تلویزیون
دنیای پویا
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 18:30:00
مدت: 0:36:52-09
حجم فایل: 1740.8 مگابایت
شماره مدیا: 101020834
توضیحات: کارتون