مجله فرمول 1
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 07:00:00
مدت: 0:24:39-01
حجم فایل: 667.1 مگابایت
شماره مدیا: 101022306
توضیحات: معرفی رانندگان فرمول یک فصل 2014 مرحله اول استرالیا
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 07:00:00
مدت: 0:30:20-14
حجم فایل: 800.2 مگابایت
شماره مدیا: 101024995
توضیحات: قیام امام حسین ع
مستند 5
کانال: شبکه 5
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 07:15:00
مدت: 0:49:58-12
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101019535
توضیحات: قلمرو پنهان 2 قسمت 2
دلنوازان
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 07:30:00
مدت: 0:33:21-13
حجم فایل: 832 مگابایت
شماره مدیا: 101021167
توضیحات: مرغ دل
سینما پشت پرده
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 07:40:00
مدت: 0:37:17-01
حجم فایل: 775.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021221
توضیحات: جنگو آزاد شده
قند پهلو
کانال: شبکه 7
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 08:00:00
مدت: 1:17:57-15
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022667
توضیحات: موضوع ندارد
پنجره
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 08:15:00
مدت: 0:14:47-23
حجم فایل: 390.3 مگابایت
شماره مدیا: 101019435
توضیحات: قسمت 1
بچه هایی دیروز بچه های امروز
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 08:30:00
مدت: 1:02:05-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101019728
توضیحات: قسمت 2
فرمول 4
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 08:30:00
مدت: 1:04:02-08
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021170
توضیحات: خطر در کمین خفاشها
بچه های دیروز بچه های امروز
کانال: شبکه 5
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1394-01-01 08:30:00
مدت: 1:02:05-17
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021527
توضیحات: قسمت 2 حسین رفیعی همراه فرزندانش علیرضاخمسه همراه دخترش
عطر افلاک
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 08:40:00
مدت: 0:19:58-12
حجم فایل: 526.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021128
توضیحات: کاروان راهیان نور
سلام نوروزی
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 08:45:00
مدت: 0:26:44-14
حجم فایل: 705.3 مگابایت
شماره مدیا: 101020889
توضیحات: نوروز در تاجیکستان