جاذبه گلها
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 08:30:00
مدت: 0:22:42-16
حجم فایل: 599 مگابایت
شماره مدیا: 101020876
توضیحات: گل سیکنامل
بهار در دیار یار
کانال: شبکه 4
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 08:30:00
مدت: 0:15:03-19
حجم فایل: 375.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021143
توضیحات: تاجیکستان
سخنرانی الهی قمشه ای
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 09:00:00
مدت: 0:31:51-19
حجم فایل: 794.7 مگابایت
شماره مدیا: 101021241
توضیحات: فلسفه ی نوروز
ماهیگیری
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 09:30:00
مدت: 0:17:58-12
حجم فایل: 474.1 مگابایت
شماره مدیا: 101020878
توضیحات: کانادا قسمت 3
زلال سخن
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 09:40:00
مدت: 0:31:14-16
حجم فایل: 1433.6 مگابایت
شماره مدیا: 101021268
توضیحات: حضرت زهرا س و قرآن
000000پ حذف شود
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 09:44:00
مدت: 2:06:36-18
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021469
توضیحات: حذف شود
نغمه ها
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 09:45:00
مدت: 0:32:43-03
حجم فایل: 862.9 مگابایت
شماره مدیا: 101020555
توضیحات: سالارعقیلی قسمت 3 باده نوشین
سخنرانی اللهی قمشه ای
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 10:00:00
مدت: 0:33:58-00
حجم فایل: 847.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021164
توضیحات: فلسفه ی نوروز قسمت 1
سخنرانی مذبی خذف شود
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 10:15:00
مدت: 2:06:36-18
حجم فایل: 3379.2 مگابایت
شماره مدیا: 101021466
توضیحات: حذف شود
سخنرانی مذهبی
کانال: شبکه 1
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 10:15:00
مدت: 0:28:56-02
حجم فایل: 763.1 مگابایت
شماره مدیا: 101021471
توضیحات: عزت و ذلت
چیزی بیشتر از یک بازی
کانال: شبکه 2
ژانر: مستند
زمان پخش: 1394-01-01 10:30:00
مدت: 1:23:24-10
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101020883
توضیحات: بسکتبالیست
دلنوازان
کانال: شبکه 3
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 10:30:00
مدت: 0:33:33-07
حجم فایل: 981.9 مگابایت
شماره مدیا: 101021062
توضیحات: سودای تو رضا رضایی پایور