جستجو در سروش سیما

تصاویر مربوط به بسته بندی دی وی دی های سروش سیما:
اینجا آینده 2
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 03:35:00
مدت: 2:43:16-14
حجم فایل: 4300.8 مگابایت
شماره مدیا: 101020773
توضیحات: ویژه تحویل سال نوروز 94 قسمت 2
بهار در خانه است
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 03:45:00
مدت: 2:13:11-23
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020826
توضیحات: ویژه برنامه تحویل سال 1394، ستاره اسکندری و لاله اسکندری ، عباس غزالی، قسمت 3
قرش بهشت 3
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 04:00:00
مدت: 2:17:39-19
حجم فایل: 3584 مگابایت
شماره مدیا: 101020763
توضیحات: نوروز 94
سین
کانال: شبکه نسیم
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 04:00:00
مدت: 1:07:28-14
حجم فایل: 3174.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021067
توضیحات: ویژه تحویل سال
تا نیایش
کانال: شبکه 5
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1394-01-01 04:53:00
مدت: 0:34:07-15
حجم فایل: 900 مگابایت
شماره مدیا: 101023632
توضیحات: سبک زندگی اسلامی
فرش بهشت 4
کانال: شبکه 5
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 05:00:00
مدت: 2:10:23-23
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020764
توضیحات: ویژه برنامه تحویل سال نوروز94
اینجا آینده 3
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 05:30:00
مدت: 2:12:28-16
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101020775
توضیحات: ویژه تحویل سال نوروز 94 قسمت 3
بهار در خانه است
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 05:30:00
مدت: 2:34:33-13
حجم فایل: 4096 مگابایت
شماره مدیا: 101020873
توضیحات: ویژه برنامه تحویل سال 1394،سخنرانی رهبر ، رئیس جمهور، قسمت 4
اورست آنسوی محدودیت
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1394-01-01 05:30:00
مدت: 0:40:04-18
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 101022304
توضیحات: کارگران مادیل میلز ق اول
دستت را می بوسم
کانال: شبکه 4
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 05:45:00
مدت: 0:50:22-24
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101021141
توضیحات: ویژه برنامه تحویل سال 1394، سخنرانی رهبر و رئیس جمهور، قسمت 3
پیام تبرک سال 94
کانال: شبکه 1
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 05:50:00
مدت: 0:22:26-20
حجم فایل: 592 مگابایت
شماره مدیا: 101020767
توضیحات: مقام رهبری،و ریئس جمهور حسن روحانی
سین
کانال: شبکه پویا
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1394-01-01 06:30:00
مدت: 1:17:58-12
حجم فایل: 3686.4 مگابایت
شماره مدیا: 101021078
توضیحات: گفتگو