دفاتر استانی سروش

مگام با توسعه فیزیکی سروش و همراه با استراتژی های سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران دفاتر نمایندگی سروش در مراکز سی استان کشور افتتاح شد

ازنتایج پربار ایجاد نمایندگی درمراکز استانها می توان به ایجاد فرصتهای جدید وجذب شرکتهای فعال در زمینه های مختلف جهت همکاری با سروش اشاره نمود.

همچنین حضور کارشناسان فعال در تهیه و تولید بهترین آثار تلویزیونی با ایده پردازی خلاقانه موجب شده تابرخی ازبرنامه های تولید ی نمایندگیهای سروش استانها درجشنواره های داخلی و خارجی از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه موردتقدیر قرار گیرد.

طراحی و اجرای دوره های آموزشی ، فرهنگی هنری وایجاد کارگاه های دوره ای تخصصی در بسیاری از نمایندگیها واستقبال بی نظیراز آن باعث شد سروش به عنوان نهاد فرهنگی تاثیر گذار در مراکز استانها شناخته شود.

بسیاری از نهادهای دولتی و شرکتها و مراکزخصوصی دراستانها،سروش را برای تولید برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی پروژه ها و عملکرد های خود انتخاب می کنند و تهیه و .پخش تیزرهای تبلیغاتی خود را به سروش می سپارند

بازاریابی، معرفی و فروش تجهیزات حرفه ای تخصصی صوت و تصویر یکی از مهمترین عملکردهای نمایندگی مراکز استانها می باشد که موردتوجه خاص نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی قرار گرفته است. رئوس مهم ترین فعالیت های دفاتر استانی از این قرار است.

.تهیه و تولید برنامه های رادیویی

.عرضه آثار تولیدی صوتی و تصویری سروش

.معرفی تجهیزات و سیستم های حرفه ای سروش

.بازاریابی، جذب، تولید و پخش تیزرهای تبلیغاتی

.طراحی و اجرای دوره های آموزش فرهنگی و هنری

.تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی بویژه برنامه های مستند

.تهیه و تولید برنامه های اطلاع رسانی در خصوص پروژه ها و عملکرد سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی