دفتر نمایندگی سروش در دبی

شرکت سروش به منظورگسترش حوزه فعالیت خود درخارج از کشور و همگام با استراتژی های نوین بین المللی و خدمت رسانی به هموطنان عزیز، دفتر نمایندگی سروش را در شهردبی امارات متحده عربی راه اندازی نمود.

دفترسروش در دبی ضمن همکاری با شرکت های فعال در زمینه های تجاری ، فرهنگی و هنری به جذب تبلیغات مراکز تجاری و ساخت تیزرهای تبلیغاتی پرداخته و توانسته طی سالهای گذشته،پلی مطمئن برای تامین نیازهای رسانه ملی باشد .
دفتر نمایندگی سروش در امارات متحده عربی پس از گذشت مدت زمانی کوتاه ازفعالیت خود به عنوان بازوی توانمند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توانست به بخش وسیعی از درخواست معاونت های رسانه ملی پاسخ مثبت داده و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنان را تامین و ارائه نماید.
اکنون دفتر نمایندگی سروش در امارات متحده عربی با مشاوره کارشناسان ومتخصصان توانمند با انجام بخش وسیعی از امور محوله به عنوان یکی از دفاتر فعال در خدمت رسانه ملی است.