کمیته ارزیابی هفدهمين اجلاس فناوری رسانه ضمن قدردانی و تشکر از کلیه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری رسانه؛ لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم و رتبه‌ی برتر شرکت‌های حوزه فناوری رسانه را تقدیم کرد به: شرکت صوتي وتصويري سروش و مهندس حسن كشاورز افشاري مدیرعامل شرکت صو...

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه و فناوری رسانه، هفدهمین اجلاس فناوری رسانه با حضور دکتر عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی، دکتر رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه و رییس هفدهمین اجلاس فناوری رسانه، مهندس علیرضا شریفی قائم مقام معاونت در حالی به کار خود پایان داد که به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تمامی مدیران کل و معاونین فنی مراکز صدا و سیما در استان ها نیز با استفاده از ویدئوکنفرانس به صورت مجازی در مراسم حضور داشتند.

رونمایی از طرح های نوین، سخنرانی دکتر علی عسکری، دکتر علیدادی و مهندس شریفی از بخش های مختلف این مراسم بود و در ادامه چند تن از مدیران ارشد توسط ریاست سازمان و معاون توسعه و فناوری رسانه با اهدای لوح و تندیس مورد تجلیل قرار گرفتند.

کمیته ارزیابی هفدهمين اجلاس فناوری رسانه ضمن قدردانی و تشکر از کلیه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری رسانه؛ لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم و رتبه‌ی برتر شرکت‌های حوزه فناوری رسانه را تقدیم کرد به: شرکت صوتي وتصويري سروش و مهندس حسن كشاورز افشاري مدیرعامل شرکت صوتي وتصويري سروش