شرکت صوتی و تصویری سروش از جمله شرکت هایی است که در سالیان گذشته و در حال حاضر با سازمان صدا و سیما و معاونت توسعه و فناوری رسانه همکاری می کند.

در زمینه همکاری معاونت توسعه و فناوری رسانه با شرکت سروش چه چشم اندازی را بیان می کنید.

شرکت صوتی و تصویری سروش از جمله شرکت هایی است که در سالیان گذشته و در حال حاضر با سازمان صدا و سیما و معاونت توسعه و فناوری رسانه همکاری می کند. ما در سازمان صداوسیما نیاز به زیرساخت هایی داریم که در زمینه ارائه خدمات متنوع صدا و تصویر به حوزه های محتوایی فعالیت کنند و پروژه های زیادی را انجام میدهد.در این زمینه شرکت سروش همراه با تغییرات و تحولاتی که در سازمان در حال شکل گیری است و فناوری های نوینی که دارد اضافه می شودو تغییراتی که دارد شکل می گیرد و شرکت سروش با حضور در مناقصات و قراردادهایی که با این شرکت منعقد می شود تلاش خوبی دارد که این تحولات با سرعت به نتیجه برسد . از زمانی که آقای مهندس افشار در این شرکت فعالیت می کنند شاهد تغییرات بیشتری هستیم وسرعت انجام پروژه ، دقت در کار و همراهی با بخش های فنی و زیرساختی محتوایی تعامل خوبی شکل می دهد و با تعاملیکه با این مجموعه ها دارد می تواند به درستی نقش خود را ایفا کند .من تصویر می کنم ان شالله اگر این رویه ادامه پیدا کند شرکت سروش حتما یک بازوی مهم وموثر پیشرفت زیرساختی سازمان محسوب می شود و نقش موثری در این پیشرفت ایفا می کند.هم از نظر سودآوری شرکت مفید و موثر است و هم کمک میکند مسیر تحولی سازمان به درستی طی شود کمک موثر و مفیدی است.