دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاههای کشور(بخش علمی گروه فرهنگ و هنر)

دومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاههای کشور(بخش علمی گروه فرهنگ و هنر)

به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران غرب.

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صوتی و تصویری سروش برگزار گردید. در این گردهمایی دانشجویان در سه گروه عکاسی و گرافیک و پویانمایی به رقابت پرداختند و آثار خود را ارئه دادند.