جشن با شکوه روز معلم در دانشگاه سروش با حضور کلیه اساتید محترم و دانشجویان عزیز و آیین رونمایی از سه کتاب

جشن با شکوه روز معلم در دانشگاه سروش با حضور کلیه اساتید محترم و دانشجویان عزیز و آیین رونمایی از سه کتاب ، برگزار شد. مدیر عامل شرکت سروش ،آقای دکتر غلامحسن کشاورز افشاری در مورد نقش معلم و همچنین دانشگاههای علمی و کاربردی و وظایف شرکت سروش در زمینه پیشرفت دانشجویان سخنرانی کردند و افزودند : (عارفان علم عاشق می شوند ،بهترین مردم معلم میشوند) ما وقتی می بینیم که دانشجویان فعال هستند احساس مسئولیت سنگین تری می کنیم . حلقه مفقودی در دانشگاه،ارتباط بین دانشگاه با صنعت است . دانشگاه علمی و کاربردی به این دلیل تأسیس شد که این حلقه مفقودی اصلاح شود و متاسفانه هنوز به شکل درستی اجرا نشده است ، وظیفه ما در شرکت سروش فراهم کردن این مسیر برای دانشجویان است .وقتی رسالت شرکت سروش فیلمسازی و تبلیغات است و ما در این زمینه پیشروترین هستیم ،باید ارتباط بازار کار و دانشگاه نزدیکتر باشد .از اساتید خواهشمندم با توجه به اینکه نسل امروز از سیستم احساس ناامیدی میکنند و این وظیفه ماست که این امید را با رفاقت و دوستی و کمک و همفکری زنده کنیم تا در این مسیر قرار گیرند . این بچه ها بسیار ضمیر پاک و پرتلاش و پویایی دارند ،به رشد این بذر تلاش کمک کنید .

در پایان از سه کتاب (سواد رسانه ای دیجیتال) دکتر سید شهاب الدین ساداتی-دکتر غلامحسن کشاورز افشاری. کتاب(مبانی نور و رنگ ) دکتر مریم قشلاقی-دکتر مریم امیرشریفی. کتاب (جلوه های بصری) شهرزاد شاه حسینی، رونمایی شد.