شهرک الفبا
2.9166666666667 از 3
40,000 تومان
سال تولید:
۱٣٨٠
ژانر:
آموزشی
محتوای بسته:
5عدد وی سی دی
بازیگران:

عمو فردوس

کارگردان:

فردوس حاجیان

جزئیات :

شهرک الفبا مجموعه ای است مبتنی بر روانشناسی فراشناخت که با تکیه بر اصل دانش آموز محوری با استفاده از شعر، قصه، نمایش،عروسک و موسیقی زبان فارسی و اصول زیر بنایی زندگی را به کودکان آموزش می دهد. فردوس حاجیان پژوهشگر برگزیده سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو ) موفق شد شهرک الفبا را به عنوان اختراع ثبت کند و از آن دفاع نماید .

تعداد سری