زلال سخن
کانال: شبکه 3
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1440-09-09 09:45:00
مدت: 0:35:04-15
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101113101
توضیحات: ویژگیها و برکات و عظمت حضرت سیدالشهداء ع
سرزمین کوچولوها
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1430-09-29 22:55:00
مدت: 0:23:05-06
حجم فایل: 1126.4 مگابایت
شماره مدیا: 100989008
توضیحات: ق 42
برکه دوستی
کانال: شبکه پویا
ژانر: برنامه کودک
زمان پخش: 1430-08-15 18:25:00
مدت: 0:10:56-15
حجم فایل: 514.3 مگابایت
شماره مدیا: 100972870
توضیحات: کارتون
راز پنهان
کانال: IFILM شبکه
ژانر: سریال ایرانی
زمان پخش: 1430-08-14 21:30:00
مدت: 0:34:47-03
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 100972572
توضیحات: ق 7
گزارش ورزشی
کانال: شبکه ورزش
ژانر: ورزشی
زمان پخش: 1429-04-11 02:04:00
مدت: 1:33:39-00
حجم فایل: 4403.2 مگابایت
شماره مدیا: 101129640
توضیحات: لیگ حذفی انگلیس _ چلسی اسکانتورپ
اجیر شده
کانال: شبکه 2
ژانر: سینمایی خارجی
زمان پخش: 1395-08-01 02:30:00
مدت: 1:13:49-00
حجم فایل: 3481.6 مگابایت
شماره مدیا: 101213584
توضیحات:
سینمای عصرما
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-08-01 02:30:00
مدت: 0:42:53-24
حجم فایل: 2048 مگابایت
شماره مدیا: 101212736
توضیحات:
نما دو
کانال: شبکه 2
ژانر: اجتماعی
زمان پخش: 1395-08-01 01:50:00
مدت: 0:10:54-16
حجم فایل: 512.9 مگابایت
شماره مدیا: 101213587
توضیحات: وضعیت آب و هوای خوزستان
تاریخ صنعت خودرو
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-08-01 01:30:00
مدت: 0:26:26-16
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212733
توضیحات:
خادم بیت المهدی
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-08-01 01:00:00
مدت: 0:28:37-02
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212729
توضیحات:
غیر محرمانه
کانال: شبکه 2
ژانر: سیاسی
زمان پخش: 1395-08-01 00:30:00
مدت: 1:21:04-05
حجم فایل: 3788.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213589
توضیحات:
هنر نامه
کانال: شبکه 4
ژانر: هنری
زمان پخش: 1395-08-01 00:30:00
مدت: 0:47:03-19
حجم فایل: 2252.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213069
توضیحات: گالری پروژه های آران ؛ ناصر بخشی نمایشگاه زینلی آثار پویان شاد پور نقاشی حسنعلی ضابحی نمایشگاه عباس کیا رستمی نمایضشگاه هما ؛ اشکان صانعی
ایران
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-08-01 00:30:00
مدت: 0:27:22-18
حجم فایل: 1331.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212725
توضیحات:
اخبار 20.30
کانال: شبکه 2
ژانر: اخبار
زمان پخش: 1395-08-01 00:00:00
مدت: 0:25:04-10
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101213591
توضیحات:
آب و جان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:30:00
مدت: 0:49:38-03
حجم فایل: 2355.2 مگابایت
شماره مدیا: 101212723
توضیحات:
مبارزه بدون مبارزه
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 23:00:00
مدت: 0:25:13-05
حجم فایل: 1228.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212720
توضیحات:
از لاک جیغ تا خدا
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:15:36-17
حجم فایل: 734.1 مگابایت
شماره مدیا: 101213597
توضیحات:
نردبان
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 22:00:00
مدت: 0:59:17-17
حجم فایل: 2764.8 مگابایت
شماره مدیا: 101212717
توضیحات:
دلدادگان حسینی
کانال: شبکه 2
ژانر: مذهبی
زمان پخش: 1395-07-30 21:30:00
مدت: 0:34:51-00
حجم فایل: 1638.4 مگابایت
شماره مدیا: 101213599
توضیحات: هیئت متوسلین به اهل بیت لندن
کینه تکفیر
کانال: شبکه مستند
ژانر: مستند
زمان پخش: 1395-07-30 21:15:00
مدت: 0:46:42-18
حجم فایل: 2150.4 مگابایت
شماره مدیا: 101212712
توضیحات: