شبكه راديويي سلامت 20 تا 26 آبان، يازدهمين نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال را كه در مصلي امام خميني(ره) برگزار مي شود،منعكس مي كند.

واحد سيار شبكه راديويي سلامت براي پوشش زنده راديويي يازدهمين نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال كه از 20 تا 26 آبان از ساعت 10 تا 20 در مصلي امام خميني(ره)برگزار مي شود، مستقر شد.

همچنين شبكه راديويي سلامت همزمان با هفته پيشگيري از ديابت، در غرفه خود در نمايشگاه بين‌المللي رسانه‌هاي ديجيتال، اقدام به آزمايش فشار خون و قند خون از بازديدكنندگان مي كند.
از ديگر برنامه هاي اين شبكه راديويي در اين نمايشگاه، برگزاري تست گويندگي با رويكرد نخستين جشنواره پيشگيري از سوانح و حوادث است.
مخاطبان شبكه راديويي سلامت در ايام برگزاري نمايشگاه بين‌المللي رسانه‌هاي ديجيتال مي توانند به غرفه اين شبكه راديويي نيز مراجعه كنند.