حجت الاسلام ولمسلمين قرائتي در برنامه اين هفته "درس هايي از قرآن" درباره درس و معلم خوب صحبت مي كند.

در اين برنامه كه ساعت 15 : 18، پنجشنبه 21 دي، پخش مي شود، نكاتي چون نقش نگاه در تعليم و تربيت، دلسوزي و سعه صدر لازمه كار تربيتي، عذر پذيري و بخش خطاهاي ديگران و دوري از تكلف و شيوه زندگي به عنوان نكات موثر در تعليم و تربيت تبيين مي شود.

حساسيت روي حلال و حرام نه سليقه هاي فردي، دعوت به دين با دورود و محبت و خطر تعلق به دنيا در پايان عمر از ديگر موضوعاتي است كه آقاي قرائتي درباره آن صحبت مي كند.