برنامه «غذا، سلامت، زندگي» شبكه راديويي سلامت، سه شنبه 23 آبان همزمان با هفته پيشگيري از ديابت، به موضوع تغذيه در بيماران ديابتي خواهد پرداخت.

برنامه «غذا، سلامت، زندگي» كاري از گروه تغذيه و سلامت راديو سلامت، سه شنبه با حضور پيام فرحبخش، دكتراي تغذيه به بررسي چگونگي پيشگيري از ديابت با تغذيه و كنترل آن مي پردازد.

اين برنامه راديويي درباره تغذيه علمي و اصولي و نيز آشنايي با گروه هاي مواد غذايي و منابع غذايي توليد شده است.
روزهاي زوج در برنامه «غذا، سلامت، زندگي» به موضوعاتي همچون رژيم هاي غذايي، تغذيه در بيماري ها و تغذيه در دوره هاي آسيب پذير (سالمندان، كودكان و ماداران باردار) پرداخته مي شود. روزهاي فرد در اين برنامه درباره مباحث صنايع غذايي با هدف پرداختن به شعار سال سازمان بهداشت جهاني كه ايمني غذا از مزرعه تا سفره است، صحبت مي شود.
برنامه «غذا، سلامت، زندگي» شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 13:30 به مدت 30 دقيقه پخش مي شود.