برنامه زنده "خانه مهر " شبكه راديويي معارف دستاوردهاي ماه مبارك رمضان در خانواده را بيان مي كند.

ثمرات دوري از گناه و آثار آن بر خانواده در ماه رمضان،‌ايجاد نشاط معنوي در خانواده و تربيت ديني و قرآني از جمله موضوعاتي است كه در برنامه خانه مهر با كارشناسي خانم معين الاسلام، و حجت الاسلام سيد سليماني بر سي مي شوند .

"خانه مهر" كاري از گروه معارف ، فرهنگ وجامعه به تهيه و سردبيري اعظم ايراني و اجراي محبوبه شيرعلي به صورت زنده ، سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 از امواج راديو معارف پخش مي شود.