شبكه پرس تي وي با پخش مستند «جان سياه پوستان مهم است» (Black lives matter) به بررسي تبعيض نژادي بين سفيد و سياه پوستان در چند شهر مختلف آمريكا مي پردازد.

اين مستند محصول سال 2015 بوده و به زبان انگليسي توليد شده است و سختي هايي كه سياه پوستان به دليل تبعيض نژادي متحمل مي شوند را به نمايش گذاشته است.

مستند «جان سياه پوستان مهم است» ضمن اشاره به درگيري هاي نژادپرستانه مداوم در امريكا كه به موجب آن ها بسياري از سياه پوستان زخمي يا كشته مي شوند و بسياري هم بي گناه مجرم و متهم شناخته مي شوند، خشونت و بي عدالتي پليس نسبت به سياه پوستان را نشان مي دهد.همچنين در اين مستند به جنبش هايي كه سياه پوستان به منظور ايجاد و برقراري عدالت ميان سياه و سفيد به راه انداخته اند و اجتماعات و راهپيمايي هاي مردم سياه پوست در حمايت از جوانان سياه پوستي كه در درگيري با پليس بي گناه كشته شده اند، اشاره مي شود.در اين مستند، داستان يكي از سياه پوستان به نام Fereddie Gray كه در درگيري با پليس كشته شده و پليس معتقد است پس از اين اتفاق سياه پوستان ديگر به پليس اعتماد ندارند، روايت مي شود.«جان سياه پوستان مهم است» همچنين به بيان وقايع شهر شيكاگو مي پردازد كه طي آن جوانان سياه پوست در اين شهر به دست افراد ناشناس با اصابت گلوله كشته مي شوند. طبق آمار به دست آمده بيكاري و كشتار در ميان سياه پوستان چندين برابر ديگر اقشار جامعه است.مستند «جان سياه پوستان مهم است» شنبه 22 مهر، ساعت 22:30 به وقت تهران به مدت 52 دقيقه از شبكه پرس تي وي پخش مي شود. تكرار اين برنامه يكشنبه 23 مهر، در سه نوبت در ساعات 05:00 ، 11:00 و 17:00 پخش خواهد شد.