راديو معارف همزمان با سالروز رحلت خاتم المرسلين، حضرت محمد (ص) "زيارت رسول اكرم (ص) از بعيد" را پخش مي كند.

راديو معارف در سالروز رحلت جانسوز نبي اكرم (ص) به منظور تكريم ساحت مقدس رسول اكرم (ص) و آشنايي مخاطبان با معارف ژرف زيارت پيامبر (ص) "زيارت پيامبر از بعيد" را پخش مي كند.

اين برنامه جمعه 26 آبان ، مصادف با 28 صفر ساعت 11:30 از راديو معارف موج اف ام رديف 96 پخش مي شود.