برنامه تعاملي "صباي شما، صداي شما" آيتم ها و برنامه هاي ارسالي مخاطبان با موضوع " آلودگي صوتي" را پخش مي كند.

برنامه "صباي شما، صداي شما " كه با رويكرد تعامل با مخاطبان روي آنتن مي رود، روز جمعه 17 آذر به پخش آيتم ها و برنامه هاي ارسالي مخاطبان با موضوع " آلودگي صوتي" اختصاص دارد.

" صباي شما، صداي شما " از گروه طنز و سرگرمي راديو صباست كه به تهيه‎كنندگي مريم بابايي و با اجراي محمدرضا قلمبر روزهاي يكشنبه، سه شنبه و جمعه ساعت 14:30 به مدت 30 دقيقه پخش مي شود.

علاقمندان به برنامه سازي در راديو مي توانند آيتم هاي گويندگي، نويسندگي، گزارشگري و نمايش خود را با موضوعات اجتماعي، فرهنگي و هنري و... از طريق راههاي ارتباطي شبكه به برنامه "صباي شما، صداي شما " براي پخش از راديو صبا ارسال كنند.