برنامه" نشان صبح" در راديو معارف روايات مربوط به قيام‌هاي قبل از ظهور حضرت قائم (عج) را نقد و ارزيابي مي كند .

برنامه" نشان صبح" از 21 دي با كارشناسي آيت‌الله نجم‌الدين طبسي روايات مربوط به قيام‌هاي قبل از ظهور حضرت قائم (عج) را نقد و ارزيابي مي كند .

يكي از شبهات مطرح در مباحث مهدويت و آخرالزمان، درستي يا نادرستي قيام‌هاي قبل از ظهور حضرت قائم (عج) است كه آيا اين قيام‌ها از نگاه دين و مكتب اهل‌بيت تأييد شده يا مردود است.

برخي با تمسك به رواياتي كه سند يا دلالتشان مورد خدشه است چنين القا مي‌كنند كه هر قيامي به نام دين و اسلام، قبل از ظهور حضرت حجت (عج) شكل بگيرد، از نگاه اهل‌بيت (ع) مردود است و تفاوتي ميان اهداف و نوع انتساب اين قيام‌ها با حضرت حجت (عج) قائل نمي‌شوند. حال آنكه از نگاه اهل‌بيت (ع) قيامي مردود است كه خود را منتسب به حضرت حجت (عج)، نماينده خاص ايشان و مأمور و مأذون از طرف وي بداند نه قيامي كه زمينه‌ساز ظهور آن حضرت باشد.

برنامه "نشان صبح" روزهاي پنجشنبه ساعت 23:00 از امواج راديو معارف پخش مي‌شود. همچنين تكرار اين برنامه روزهاي جمعه ساعت 7:000 تقديم مخاطبان مي شود.