برنامه «باورهاي غلط» شبكه آموزش سيما چهارشنبه 24 آبان، موضوع اعتماد به نفس با مصرف مواد را بررسي مي كند

برنامه «باورهاي غلط»چهارشنبه 24 آبان با حضور دكتر بهزاد داربي و آزاده اوليايي از روانشناسان كشور روي آنتن مي رود.

در اين برنامه باور غلط اعتماد به نفس با مصرف مواد بررسي مي شود.

همچنين اين برنامه پنجشبه 25 آبان با حضور دكتر پرويز افشار ،معاون كاهش تقاضا و توسعه مردمي ستادمواد مخدر و دكتر رويا نوري، متخصص علوم اجتماعي، به اين باور غلط از استفاده از مواد مخدر كه «فقط وقتي دوستام جمع اند!» پرداخته مي شود.

برنامه«باورهاي غلط» به تهيه كنندگي سيدجلال چاوشيان، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 19:30 از شبكه آموزش سيما روي آنتن مي رود.