رادیو سلامت در برنامه های «نقطه سر خط» ، «تا رهایی» و «فراسو» به موضوع تاثیر فضای مجازی بر خانواده ، اعتیاد و ... می پردازد.

برنامه «تا رهايي» به بررسي و شناسايي زمينه هاي اجتماعي گرايش به اعتياد و ترغيب افراد درگير به اعتياد به درمان و مداوا مي پردازد.باورهاي نادرستي در زمينه مواد و مصرف آنها در جامعه رواج دارد كه باعث گرايش افراد به مصرف مواد مي شود، اصلاح اين باورها در پيشگيري از اعيتاد نقش بسزايي دارد.

در برنامه «تا رهايي» روز پنجشنبه از ساعت 12 به مدت 40 دقيقه با حضور دكتر كامبيز محضري، پژوهشگر و درمانگر اعتياد، به اين پرسش كه چه باورهايي افراد را به سمت اعتياد گرايش مي دهند؟ پاسخ مي دهد.
آموزش و پيشگيري اوليه و ثانويه اعتياد، بررسي مسائل ريشه اي موجود در جامعه در خصوص معضل اعتياد، پيشگيري از ابتلا افراد در معرض اعتياد، كمك به معتادان و خانواده هاي آنها در زمينه درمان و كمك به خانواده ها در كنترل و شناخت و درمان فردي از اعضاي خانواده درگير اعتياد و انجام مشاوره به معتادان و خانواده هاي آنان و ترغيب آنان به درمان از اهداف اين برنامه است.
برنامه «تا رهايي» كاري از گروه اجتماعي شبكه راديويي سلامت، هر هفته پنچ شنبه ها از موج اف.ام رديف 102 مگاهرتز تقديم شنوندگان مي شود.

برنامه «نقطه سرخط» كاري از گروه سلامت اجتماعي، روز جمعه با حضور دكتر حسين اعرابي، روانشناس به پرسش مخاطبان درباره موضوع «با خانواده بيشتر وقت مي گذرانيد يا در فضاي مجازي؟» پاسخ مي‌دهد.برنامه «نقطه سرخط» از ساعت 8 صبح به مدت 120 دقيقه از راديو سلامت پخش مي شود.