رادیو معارف در برنامه "خیابان فرهنگ" جایگاه احسان و نیکوکاری از نگاه اسلام را بررسی می کند.

برنامه" خيابان فرهنگ" در اين هفته به بررسي جايگاه احسان و نيكوكاري از نگاه اسلام مي پردازد.اين برنامه با كارشناسي حجت الاسلام حسيني اراكي از ضرورت ، اهميت و ثمرات احسان و نيكوكاري در جامعه سخن مي گويد و به بررسي تبعات و پيامدهاي عدم اين صفت حسنه در بين افراد خواهد پرداخت. "خيابان فرهنگ" كاري از گروه فرهنگ و جامعه به تهيه و سردبيري حميد اشتري و اجراي رضا هدايت فر روزهاي جمعه ساعت 13 تقديم شنوندگان فرهيخته راديو معارف مي شود.