برنامه "روي موج فضيلت" همزمان با بيستمين سالروز افتتاح راديو معارف، عملكرد اين رسانه ديني را بررسي مي كند.

برنامه "روي موج فضيلت" همزمان با ميلاد با سعادت كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س) و سالروز افتتاح راديو معارف تقديم مخاطبان مي شود .اين برنامه به تبيين عملكرد بيست ساله راديو معارف و شناخت گروه هاي برنامه سازي آن خواهد پرداخت.

معرفي گروه ها و بخش هاي راديو معارف‌،گزارش هاي مردمي در خصوص برنامه هاي اين رسانه ديني ،‌پويش راديو معارف در زندگي من ،‌گفتگو و مصاحبه با صاحب نظران رسانه و ارتباط استوديويي با مراكز استان ها براي آشنايي با راديو معارف از جمله بخش هاي اين برنامه زنده است .

برنامه "روي موج فضيلت" به همت گروه معارف،‌فرهنگ و جامعه به تهيه و سردبيري ابوالفضل سليماني از 16تير هر روز ساعت 18:00 تا 19 به روي آنتن مي رود .