راديو معارف در برنامه "شاهد" روايتگر زندگي شهيد سرافراز سردار محمد جهان آرا مي شود.

برنامه" شاهد" از 26 خرداد باحضور دوستان ،‌اقوام و همرزمان شهيد محمد جهان آرا ، ناگفته هاي زندگي اين فرمانده سرافراز سپاه خرمشهر را بازگو مي كند .

محمد جهان آرا از بزرگ مرداني بود كه نقش بسيار مهمي در تشكيل سپاه پاسداران خرمشهر ايفا كرد. وي پس از تشكيل سپاه خرمشهر، به مبارزه خويش با عوامل استكبار و منافقان سرعت بيشتري بخشيد و با عوامل مزدوري كه از خارج مرزها تحريك و تغذيه مي شدند، مردانه جنگيد.

جهان آرا با ابراز لياقت خود در اين راه، به فرماندهي سپاه خرمشهر منصوب شد و در اين سمت، بسياري از توطئه هايي را كه بر ضد نظام اسلامي طراحي مي شد، خنثي كرد. فداكاري و از جان گذشتگي اين سردار شهيد در جريان رزم خونين خرمشهر زبانزد همگان و نام او، تداعي كننده استقامت و پايداري در برابر تجاوز بعثيان بود.

برنامه" شاهد" به همت گروه معارف‌، فرهنگ و جامعه به تهيه و سردبيري محمد جواد عابديني و اجراي مهدي مهدوي راد، هر روز ساعت 13:20 از راديو معارف به روي آنتن مي رود.