رادیو ایران در برنامه «فرهنگ مردم» از مراسم«کوسه گری» یکی از آیین های زمستانی بعضی از مناطق کرد نشین کشورمان می گوید.

در چنگیز قلعه بیجار کردستان هر سال با فرا رسیدن نیمه بهمن ماه، دامداران مراسم «کوسه گلین» را بر گزار می کنند.

در این مراسم یک نفر از خوش نشین ها که در بازی های نمایشی مهارت دارد با پشم گوسفند برای خودش ریش و سبیل پر پشتی می گذارد و شال پشمی دور سرش می بندد و با چند شاخه جاروی تمیز، برای خودش شاخ درست می کند و صدایش را تغییر می دهد و با زدن ساز های محلی و خواندن ترانه های شاد به روستاها می رود و با شادی و پایکوبی منتظر می ماند تا صاحبخانه در را باز کند و هدیه بگیرد.

اجرای مراسم «کوسه گلین» نوعی کمک به افراد مهاجر و کم در آمد هم به حساب می آید.

معرفی کتاب«زمستان در فرهنگ مردم کرد»، تقسیم بندی های زمستان در «رزن» و بیان اصطلاحات خاص زمستان از دیگر بخش های این برنامه است.

«فرهنگ مردم»به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی، مجری و گوینده شمسی فضل اللهی و محمدمحسن رفیعی، نویسندگی زینت صالح پور جمعه بیست و هفتم بهمن ساعت 21:30 پخش می شود.