" زنگ پنجم" عنوان برنامه اي زنده از گروه تهران و شهروندي شبكه پنج سيماست كه از شنبه 23 دي، ساعت 16، در شبكه پنج سيما پخش مي شود.

اين برنامه آموزشي باهدف آماده كردن دانش آموزان براي آزمون كنكور سراسري تهيه شده است و اجراي آن را مهدي مروي برعهده دارد.

در اين برنامه كارشناسان و مدرسان تحصيلي به همراه مشاوران و برنامه ريزان حضور دارند كه در هر قسمت مباحت آموزشي دروس مختلف به همراه مشاوره به مخاطبان اين برنامه ارائه مي دهند.

" زنگ پنجم" از شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 16، به مدت 30 دقيقه از شبكه پنج سيما پخش مي شود.